INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban np
ban pmenu
ban taxi zelva
R P15 bann1

TOPlist

FOTKA TÝDNE

1900 u brehu

1900 ulice U břehu

TŘÍKOLKA TOUR

ph trik klip

GALERIE FOTEK

154 06

papiry

Jak jsou vlastně stavby v Praze povolovány? Složitě.

Podobně jako v celé republice, která se ve světovém srovnání znovu propadla, tentokrát už na 157. místo ze 190 sledovaných zemí co do složitosti ke stavbě povolení získat. 

(aktuální analýza Světové banky - 
Doing Business
 - str.166) 
Papuánci na tom byli s námi dříve nastejno. Zřejmě ale přestali jíst své úředníky a jsou již na tom aktuálně o třicet míst lépe.
Máme složitou legislativu povolovacích procesů a dvě dekády se to politické reprezentace snaží změnit. Učiněné změny nás v žebříčku ale zatím jen posouvají k těm nejhorším. Nový stavební zákon se připravuje. Do té doby ale ještě uplyne mnoho vody.
Někteří v tomto bahně legislativy povolování staveb chodit umějí. Z účastí na stavebních řízeních si dokonce udělali prosperující "podnikání". 
A když využijete složitosti stavebního řízení a obecnou nespokojenost občanů s výstavbou v sousedství a vymyslíte na nich politickou kampaň, můžete ve volbách udělat i dobrý výsledek.

Kdo o nové stavbě skutečně rozhoduje?

Poslední čtyři roky nesla v Praze odpovědnost za územní plán a územní rozvoj Strana Zelených (dnes Zelení).

  • Zástupci Zelených obsadili celou oblast územního plánování – pan Stropnický (náměstek primátorky pro územní plán a rozvoj), následně ho nahradila paní Kolínská a Stropnický se přesunul do výboru pro územní plán a komise pro jeho změny. Pana Boháče Zelení nominovali na Institut plánování a rozvoje (IPR), který má zejména za úkol nejen připravit nový územní plán, ale také se vyjadřuje k přípustnosti nových staveb s tím dnes platným.
  • Po úpravě zákona od 1. ledna 2018 byla do povolovacího procesu pro každou stavbu větší než garáž zavedena povinnost stavebníka zajistit si, před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ještě další povolení, tzv. „závazné stanovisko“, což je vlastně posouzení přípustnosti stavebního záměru s územním plánem. Praha se rozhodla, že vydávání tohoto závazného stanoviska nebude přeneseno na stavební úřady, ale bude je vydávat její odbor územního rozvoje, který svou kompetencí příslušel Zelené paní Kolínské.
  • Stavba, o kterou stavebník usiluje, musí být také v souladu s Pražskými stavebními předpisy. Na návrh Zelených byly ty staré předpisy zrušeny v lednu 2015 a v červnu téhož roku byly schváleny nové.

Výsledek?

Bez souhlasného stanoviska hlavního města Prahy a jeho složek (zejména OÚR) a bez souladu s novými Pražskými stavebními předpisy nelze povolení stavby získat. Také pro stavby na území Prahy 15.

O přípustnosti nové výstavby v Praze 15 se rozhoduje na pražském magistrátu.

A za poslední roky hlavní město Praha a jeho složky vydalo desítky souhlasných stanovisek k výstavbě v Praze 15. Podle některých se již staví, jiné na vydání stavebního povolení ještě čekají.

 

„Velké“ pražské městské části a jejich stavební úřady

Zástupci samosprávy na městských částech jsou ve zcela jiném postavení než radní a zastupitelé hlavního města Prahy. Ti pražští rozhodují o většině věcí, tedy včetně schvalování územního plánu a jeho změn i o podmínkách pro výstavbu v městských částech.

Zástupci samosprávy na radnicích 22 městských částí Praha 1 až 22, pod které spadá i státní úřad, včetně toho stavebního, jsou chybně vnímáni jako ti, co o výstavbě rozhodují.

Opak je pravdě nejblíže.

Právo zastupitelů městských částí, zejména starosty a dalších členů rady městské části (také té v Praze 15), činit personální změny i na úřadě (také na tom stavebním) je dokonce několika zákony i správním řádem sledován. Až do té míry, že zejména radní, i rada jako kolektivní orgán, by se neměli v průběhu stavebního řízení (až na výjimku vlastního správního řízení) k podobě záměru veřejně vyjadřovat. A to ani ve veřejnosti přístupných výborech a komisích či při veřejných vyjádřeních jejich politických klubů. Vyjadřovat ani negativně, ani pozitivně.

Pokud tak činí, porušují zákon a koledují si o problémy.

Závažným rizikem je jejich možné podezření z podjatosti, které správní řád řeší přesunem řízení na jiný úřad. Druhým, podobně závažným problémem, je případný skutečný tlak na úředníky ve prospěch, či naopak v neprospěch budoucí výstavby. Tam už jde hned o několik porušení zákona včetně zneužití pravomoci úřední osoby, rizika náhrady škody, apod.

A tak, i když si to mnozí myslí, vedení radnice městské části nemá na povolování výstavby na svém území přímý vliv.
Zákony mu to zakazují.

Až Vám zase někdo bude tvrdit, jak výstavbě zabrání, vzpomeňte si prosím na tento článek.

Vlastně až někdy bere dech, jak se někdo odváží plout na vlně složitého stavebního zákona (vzpomínáte na začátek článku - jsme na tom skoro nejhůř na světě) a ještě z toho dokáže udělat svou zásluhu. Na takový politický styl je potřeba mít pořádně silný žaludek.

Michal Frauenterka, zastupitel Městské části Praha 15

další související články:  
 
prosinec 2018 K CENTRALIZACI POVOLOVACÍHO ŘÍZENÍ V PRAZE JIŽ LETOS DOŠLO – centrální stavební úřad je něco trochu jiného
listopad 2018 Komentář po mimořádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 svolaného opozicí, které se konalo v pondělí 26.11.2018 
říjen 2018 V pražských městských částech jednají všichni se všemi, Praha 15 nebyla výjimkou
 září 2018 MĚSTSKÉ GHETTO? - PRAŽSKÝ EXPERIMENT V TROJMEZÍ
srpen 2018 POLITICKÉ NÁJEZDY NA PRAHU - socialistické, děsivé
duben 2018 POVOLOVÁNÍ STAVEB a ÚZEMNÍ PLÁN bez ideologie a extrémů
listopad 2017 PRO POVOLENÍ ZNOVU AŽ NA MAGISTRÁT

 

ban zprav tel

ban kalendar

DNES JE čtvrtek 21.10.2021

Svátek má Brigita, zítra Sabina

Nejbližší místní události

Žádné události
BANN STEZKA
ban download new release
 ban Facebook
ban historie