INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban np
ban pmenu
ban taxi zelva
R P15 bann1

TOPlist

FOTKA TÝDNE

1900 u brehu

1900 ulice U břehu

TŘÍKOLKA TOUR

ph trik klip

GALERIE FOTEK

154 06

graf sdk 

Českou metropolí před prázdninami zahýbalo schvalování zvyšování daně z nemovitostí.

Shodou okolností se, po evropských volbách, ve stejné době, na starém kontinentu formuje další středo-levicová koalice.
Obě, na první pohled nesouvisející věci, mají společné rysy. 
A o nich zejména je tento článek.
 
Provoz socialistických systémů, založených na přerozdělení co nejvyššího množství zdrojů, je drahý. A vysoká míra zdanění je jeho nezbytnou podmínkou.

Daně jsou zvyšovány. Země se také zadlužují až na meze, ve kterých jsou v době ekonomické recese či krize velmi zranitelné. 

Zda je tento způsob řízení států dlouhodobě vůbec možný, je od počátku sporné. Je však velmi populární.
Neřeší příliš, co bude zítra a neumí tak pořádně vyřešit téměř nic.

Výdaje takových systémů jdou masivně do oblastí, které naopak skutečnou ekonomickou aktivitu často tlumí. I potřeba péče o obranu je zlehčována, to aby výdaje mohly být použity jinde. Nejde jen o obranu klasickou, vojenskou, ale i o množství dalších vlivů (zdraví, voda, energetika, vzdělanost, výzkum, …a také míra zadlužení), jejichž nezastíraná skutečnost obvykle není vítána. A tak ani nepřichází vize jejich řešení i přesto, že jsou také nezbytnou součástí vlastní obrany.


EVROPA aneb Venezuela vlastně není tak daleko 

Pohled na míru zdanění občanů se v Evropě zatím velmi liší. Téměř všechny dominantní země starého kontinentu mají na míru zdanění, a vlastně současně i na míru zadlužení, podobný, často až zcela socialistický pohled. Jejich postoj vyjadřuje také jejich tzv. složená daňová kvóta (podíl vybraných daní vůči celkovému obratu – HDP). A celkovou míru zadlužení zemí, většinou de fakto již téměř nesplatitelnými dluhy, pak vyjadřuje podíl celkového dluhu každého státu vůči jeho HDP

Porovnání s námi poskytuje níže uvedená tabulka:


stát / zóna míra zdanění
(složená
daňová kvóta) 
míra zadlužení
(podíl státního dluhu
vůči HDP) 

Česká republika  34,9 % 32,7 %
Eurozóna (průměr) 41,4 % 83 %
Německo 37,5 % 60,9 % 
Francie 46,2 % 98,4 %
Itálie 42,4 % 132,2 %
Španělsko 33,7 % 97,1 %stát
  přepočteno na 1 obyvatelele   Kdyby státy použily všechny své roční příjmy na splacení dluhu,
za jak dlouho by se jim ho podařilo splatit?  
 
 
roční hrubý domácí produkt
(HDP)
státní dluh celkem  

Česká republika 488.207,- Kč 162.735,- Kč    1,3 roku
Německo  1.022.342,- Kč  619.565,- Kč   6 let 
Francie  902.073,- Kč 895.545,- Kč   7,4 roku 
Itálie  723.597,- Kč 961.633,- Kč   4,7 roku 
Španělsko   646.145,- Kč 629.550,- Kč   4 roky 

Kdyby tedy, teoreticky, například Francie vytvořila 10% přebytek svého státního rozpočtu a použila by jej na splácení svého dluhu,
podařilo by se jí svůj dluh splatit za 74 let.


zdroje 2018: Eurostat, Statista, Istat.it, BusinessInfo, 1EURO=25,-Kč

Tyto poslední čtyři země uvedené v tabulce ovládly i staronové vedení Evropské unie. Žije v nich téměř polovina obyvatel unie a jimi tvořené politické frakce mají i v novém evropském parlamentu nadpoloviční většinu křesel. A mezi nimi také zasedá 14 z 21 českých europoslanců.

Směr se nemění a jak to vypadá, názory na harmonizaci (federaci, více Evropy, ...pojmenujte si jak chcete) i v otázkách daní bude i dál „trendy“. Denně to slyšíme i v českých médiích z části vládních, ale i z části opozičních lavic.

gdp2 graf

  Bude-li tato bezbřehá federální EUforie dále pokračovat a přenášet se i do dalších členských států unie, bude to evidentně také znamenat i zvyšování různých daní.

gov debtszdroj dat: OECD

xx Budou tak časem daně v Čechách také až o třetinu vyšší a státní dluh až trojnásobný? A kam to celé povede?
 

PRAHA vychytralá a taky daňově-trendy? 

Vrátím-li se zpět na začátek článku, je dnešní daňová debata v Praze o dvou věcech:

  • o nové výši daně z nemovitosti pro domy a byty „svých“ obyvatel i firem na "svém" území. O té si nově budou moci rozhodnout sami městské části a tato daň je a bude jen jejich příjmem. A mají možnost zvýšit ji až šesti-násobně.

Praha tím vychytrale rozhodování o zvyšování daní z nemovitostí přesunula na městské části. Ty se dokonce mají možnost dnes rozhodnout, zda zvýšením těchto daní „zatopí“ například jen pouze firmám. A pod čarou Praha vzkazuje, že pokud městské části daně nezvýší, nemohou od města očekávat další podporu, tj. další dotace.

pozn.: Praha má historicky daň z nemovitostí stále tu nejnižší možnou z různých důvodů. Dříve politické reprezentace většinově nesdílely názor na zvyšování daní, později to zase bylo z obav z ne-popularity takového opatření.

  •  zřejmé neznalost poměrů v pražském prstenci. Zcela se opomíjí fakt, že finančně slabé městské části čelí, na rozdíl od bohatého města, pro ně mnohem více nebezpečným žalobám i platbám na bezdůvodného obohacení za užívání pozemků ve veřejné zeleni. Zeleni, která například u nás činí polovinu výměry Prahy 15. Jak se asi zachová vlastník těchto veřejně přístupných pozemků, kterému by městská část zvedla daň za jejich vlastnictví až šestinásobně?

A jak bude potom vypadat finanční tlak na rozpočet například naší městské části, která by si takto „chytře“, zvýšením daně z nemovitosti, sice trochu pomohla, ale ve svém důsledku možná jen ke svému zániku.

To by se možná někomu líbilo, ale tak jednoduché by to nebylo. Byla-li by městská část takto zahnána do kouta, nejdříve by se, logicky, musela bránit. 

A v rámci své obrany využít všech dostupných prostředků. Musela by také otevřít řadu otázek: 

„Jaký je správný podíl přerozdělení daňových výnosů Prahy? Je správné, aby městským částem příslušelo z těchto daní jen 8 % a Praze zůstávalo 92 %? Je to v souladu s Chartou místní samosprávy, s Ústavou? Je podvazování zvýšení daní z nemovitostí a nároku na dotace ze strany Prahy vlastně vydíráním nebo ne?

Když se otevře Pandořina skříňka těchto otázek, bude třeba i odpovědí.
A těch se potom dostane i těm, kteří nyní tuto daňovou-trendy hru rozehráli.

Pochybuji, že až hra bude dohrána, bude vůbec nějakého vítěze. Vykopaných, hlubokých příkopů bude ale dost a dost.

Michal Frauenterka, zastupitel Městské části Praha 15

 

ban zprav tel

ban kalendar

DNES JE čtvrtek 6.8.2020

Svátek má Oldřiška, zítra Lada

Nejbližší místní události

Žádné události
BANN STEZKA
ban download new release
 ban Facebook
ban historie