INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice

TOPlist

ban UP vyr Přípustnost výstavby v Praze je výhradně vázána platným územním plánem a jeho regulativy.

Soulad stavebního projektu s územním plánem posuzuje magistrát a jeho odborný Institut plánování a rozvoje.
A technické parametry stavby musí být v souladu s pražskými stavebními předpisy.Pokud jsou podmínky splněny, úřad ani samospráva městské části nemůže, ani nesmí, žádného stavebníka nutit ke splnění dalších povinností, a to ani např. k zajištění rozvoje občanské vybavenosti.
O svérázném výkladu pravidel je i tento článek.

I přes jasná pravidla líbivé programové priority dnešního vedení radnice přesto obsahují:


* Nepodpoříme další divokou výstavbu v Praze 15 a nebudeme se chovat servilně k developerům. *
* Možnost další výstavby obytných domů svážeme s povinností zajistit zároveň rozvoj občanské vybavenosti. *

    I názory některých radních v tomto volebním období zřetelně vypovídají o svérázném způsobu výkladu pravidel pro povolování staveb.
    A také o jejich přístupu ke stavebníkům:

„… ale ona je to taková trošku detektivka …co je ten soulad s územním plánem... a povinností městské části je hledat, prostě obracet ten projekt ze všech stran a hledat na něm, co by v tom souladu se zákonem být nemuselo, ... a dávat stavebnímu úřadu, který také není bůh, případný návod na to, aby posoudil tuto věc z tohoto a tohoto hlediska .… že se té stavbě zabrání.

„Městská část souhlasná stanoviska ke stavebním záměrům nevydává“

Dnes tak už není zcela jasné, v kolika případech, a jak, se místní samospráva aktivně angažovala u nových stavebních záměrů.
Jak se postupně ukazuje, řada z těchto zásahů by také mohla Prahu 15 vyjít i hodně draho.
S ohledem na délky řízení ale odvrácení škod už zřejmě bude úkolem až pro jiné, nové zastupitelstvo.

Pokud by opravdu zástupci městské části měli zájem v územním plánování něco změnit, mohli při projednávání nového pražského (Metropolitního) plánu jít například cestou sousedních Petrovic, které vytvořily vlastní představu o podobě rozvoje na jejich území. A tuto celistvou představu se jim také podařilo začlenit do návrhu připravovaného Metropolitního plánu.

I přes pokusy místní radniční komise územního rozvoje jít podobnou cestou, se tento postup v Praze 15 nepodařilo prosadit.

A dnes je už pozdě, lhůta pro připomínky k návrhu Metropolitního plánu končí 27. července. O návrhu MP a připomínkách více najdete v článku ZDE.

My máme na podobu územního plánování trochu jiný pohled. Je spojen s celkovou snahou o vyšší míru autonomie městských částí.

Se změnou, která by z magistrátu přenesla na půdu místních radnic, blíže k občanům, mimo dalších věcí, i vyšší pravomoc při tvorbě územního plánu.
Podobně, jako je tomu dnes už i v nejmenších obcích jiných českých krajů.

Navrhujeme více zatáhnout brzdu přebujelého pragocentrismu, malé obdoby dnešní podoby EU. Navrhujeme změnit styl. (o tom více také ZDE)

Postupně se logicky ukazuje, že výsledek neodpovídá silným slovům, které se z radnice často linou.
O jednom takovém příkladu připravujeme za pár dnů jiný článek.

Redakce iZÍTRA.info
(zdroje: web MČ Praha 15)

ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ (z programu Rozvoj Prahy 15 v kostce)

ban tst metropolitni plan

ban kalendar

DNES JE čtvrtek 21.10.2021

Svátek má Brigita, zítra Sabina

Nejbližší místní události

Žádné události