INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice

TOPlist

mini trojmezi
Při diskuzích o pražském TROJMEZÍ, spadajícím do území čtyřech městských částí (4, 10, 11 a 15), vstávali léta do boje na jeho ochranu mnozí. 
 
Zveřejněným návrhem nového metropolitního plánu Prahy současné vedení města navrhuje Trojmezí „zakonzervovat“.
V námi připraveném projektuROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE ale má své místo.
Je územím, které by se mělo rozumě rozvíjet, ne konzervovat.


Vlastnictví území je téměř výhradně soukromé. I přesto, že hlavní město Praha v Trojmezí vlastní jen nevýznamný díl (cca. 9% území – viz mapa vlastnictví ZDE), při posledních dvou volbách do pražského magistrátu (dokonce i při těch senátních letos na podzim) se zase stalo záminkou k předhánění se v prohlášeních o jeho absolutní ochraně.

A to bez ohledu na odlišné pohledy většiny místních zastupitelů, vlastníků pozemků a dokonce také i bez ohledu na názor místních občanské iniciativy, sdružené pod hlavičkou Koalice občanských sdružení Trojmezí (KosT). Pohledů sice odlišných, ale ne tak, jak se v novinách píše.

Předkládáme jak historii představ o této lokalitě, tak i podstatné návrhy na její využití včetně toho posledního, a tím je návrh na konzervaci této lokality.

Představy o využití Trojmezí se objevují v územních plánech už 90 let. Rozsah jeho zapojení do funkcí města se sice proměňuje, ale společné rysy lze najít téměř ve všech.

1924
1924
pl up trojPLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN
1930
1930
1964
1964
1975
1975
NÁVRH tří vlastníků území - 2013 NÁVRH Koalice občanských sdružení Trojmezí - 2013
mini trojmezi2 TROJ KOAL

Z rozhodnutí hlavního města Prahy byla společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. ustavena mediátorem projektu Trojmezí. Cílem projektu bylo vytvořit konstruktivní diskusní platformu a nalézt konsenzuální řešení všech zainteresovaných stran v lokalitě Trojmezí. Podle našich informací je tento projekt přerušen.

Vybrali jsme ty zásadní shodné či podobné pohledy i neshody, právě z roku 2013, kdy proběhl poslední nám známý pokus o nalezení kompromisu, a to mezi třemi největšími vlastníky v území, místní Koalicí o.s. Trojmezí (KosT) a za účasti zástupců hl.m. Prahy a městských částí.

Shodné či podobné pohledy – dle návrhů vlastníků pozemků a místní KosT:

  • v území by měl být vysoký podíl veřejně přístupné, převážně parkové zeleně
  • zvláště chráněným územím by měl být levý břeh Botiče a jeho záplavová zóna
  • bývalý ovocný sad tvoří přechodovou klidovou zónu mezi severní a jižní částí území
  • funkce bydlení v území je přípustná v jižní části území

Neshoda – z návrhů vlastníků pozemků a místní KosT:

  • využití severovýchodní části území (je už vně Prahy 15)

         návrh vlastníků:               bydlení

         návrh Koalice:                 ranč a komunitní centrum

  • hustota bydlení
  • přivedení tramvaje a vedení silničního obchvatu ul. K Horkám do území

Ve zbývající části obou konceptů už žádné dramatické rozdíly nenajdete.

Dnes se zdá býti vcelku jedno, jak a kdo se v posledních letech pokoušel o kompromis mezi městem, vlastníky pozemků, městskými částmi a KosT. Je už asi také nepodstatné, že Trojmezí je jednou z 39 pražských lokalit, které právě kvůli důležitosti a přesahu do několika městských částí, mají být, jako součást územního plánování, řešeny samostatně.

Návrh nového územního (metropolitního) plánu všechny snahy o kompromis neguje a Trojmezí konzervuje jako zcela nezastavitelné.

MP miniTroj text MP mini
 
                                              výkres                                                       text

Je na čtenáři, aby si sám porovnal, zda rozdíly v návrzích vlastníků, zda předchozí územní plán nebo i koncept KosT z roku 2013 jsou tak nepřekonatelně odlišné, aby dnes „zelené“ hlavní město na desítky let dopředu navrhlo jeho konzervaci.

Věc není černobílá ani z pohledu jeho oddechové funkce. Už nyní, díky domestikovaným bezdomovcům a jejich volně pobíhajícím psům, není v části Trojmezí bezpečno. V přiléhající Staré Hostivaři se ztrácejí už i okapy ze střech. V sousedství je základní škola a otevřená sportoviště.

K tomu je třeba počítat s tím, že (až na úzký pás u Botiče) vlastníci v Trojmezí mohou začít většinu území využívat k jejich nynějšímu určení mnohem intenzivněji, než dosud (sadovnictví, zahradnictví, orná půda, pastviny, apod.). A v Trojmezí pak mohou zůstat pro veřejnost přístupné jen cesty.

Konzervací území se také zřejmě zcela zastaví i diskuse o dopravním obchvatu přetížené ulice K Horkám (o tom také píšeme ZDE) i o vedení tramvaje do Trojmezí a na sídliště Košík.

Hlavní město Praha se novým návrhem metropolitního plánu zřejmě pouští i do finančního dobrodružství při možných náhradách vlastníkům pozemků.

Enviromentální, zaslepená ideologie vytrhla téma Trojmezí z rukou i místní iniciativě, která si proměnu lokality sama původně přála. Jistě, mírně odlišně od vlastníků půdy, ale přála.

Sečteme-li všechna pro a proti, přijde nám, že prosazení konzervace Trojmezí by bylo pro občany Prahy 15 spíše Pyrhovo vítězství.

Není ještě úplný konec. Návrh metropolitního plánu bude projednáván dalších 4-6 let a všichni mají možnost proti němu vznést připomínky. My to jistě uděláme.

Konzervace lokality totiž podle nás neprospěje nikomu, kdo tu skutečně žije.

Redakce iZÍTRA.info

Článek z komunitního projektu redakce iZÍTRA.info
Rozvoj 1

 zdroje: web HMP a KosT

ban kalendar

DNES JE čtvrtek 21.10.2021

Svátek má Brigita, zítra Sabina

Nejbližší místní události

Žádné události