INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
m obvody MINI2
Před 95 lety vznikla Velká Praha. Její expanze byla v logice potřeb nově vzniklé republiky mít velkoměsto za každou cenu. Kdo nesouhlasil, byl monarchista, zastánce starých pořádků. 
Tehdejším výhradám mnoha obcí a městeček ale dalo poslední téměř století zapravdu.
Obavy o jejich nezávislost se potvrdily. A pozdější komunistická éra je, téměř všechny, změnila k nepoznání.  
Nezbytnou součástí tohoto centralistického modelu správy hlavního města je, že je Praha krajem a obcí zároveň.
Praha exp
Způsob vedení hlavního města Prahy se od roku 1922 velmi rychle výrazně centralizoval a tomu odpovídal i model politický, správy a financování obvodů, dnes městských částí.
Komunistická politika v období 1948 - 1989, kdy byly slévány desítky obcí a městeček do panelového prstence, měla sice jinou motivaci, ale stejný výsledek. 
Vývoj pražské samosprávy za posledních 25 let jako decentralizační měl vypadat. Za čtvrtstoletí je však již zřejmé, že na mocenském nastavení se touto kosmetickou, od počátku zřejmě vlastně centrem nechtěnou úpravou, nic nezměnilo.
Ponechala moc v jejím centru. 
 
V praxi to znamená, že většina zdrojů zůstává v centru a městské části dostávají z těchto zdrojů jen drobky, které postačují na krytí jen části jejich potřeb.
   
8 92 2

Většina městských částí, zejména těch z pražského prstence, může obnovovat svůj majetek (hlavně školy, školky a technickou vybavenost) pouze z prostředků, které jim ze svého rozpočtu uvolní hlavní město Praha. 
Tím se městské části staly trvalými pražskými vazaly. A vůle Prahy vydat prostředky na obnovu majetku (svěřeného právě hl. m. Prahou s povinností o něj řádně pečovat) byla a je často spojena s nátlakem politickým. 

Podíl rozdělení daní mezi hlavní město Praha a jeho městské části
 
K tomu je výsledkem platného volebního modelu, že 35 městských částí (z 57) nemá v zastupitelstvu hlavního města Prahy svého vyslance.
To znamená 278.046 Pražanů představující 22 % obyvatelstva Prahy!!!


Dalším velkým negativem financování je trvalá rezignace hl. m. Prahy vyjednat se státem spravedlivý příspěvek na výkon státní správy.
Ročně se jedná o cca 800 mil. Kč, které musí Praha 1 až Praha 22, pověřené vedením úřadů státní správy (ORP), najít ve svém rozpočtu a ochudit tím svůj vlastní rozvoj.
 
Současný stav je podle nás dlouhodobě neudržitelný.

Podle našeho názoru Praha potřebuje novou podobu svého samosprávného uspořádání. K této diskusi je nyní i vhodný čas. Ministerstvo vnitra připravuje od loňského roku změnu územně správního členění. V té ale navrhuje zachovat i okresy a pro Prahu neznamená žádnou změnu.
 
var MV 2 var MV 3 Celý návrh Ministerstva vnitra na změnu územně správního členění v ČR z roku 2016 najdete ZDE
 
Je jen málo kompetencí, které nelze na městské části delegovat. Ty jsou již dnes personálně i organizačně schopny zajistit samosprávu na svém území v plném rozsahu. Náš níže uvedený návrh spočívá ve výrazném přesunu kompetencí na městské části.
 
Náš návrh může také do značné míry eliminovat stále častější odstředivé tendence některých samospráv v pražském prstenci. Těm nakonec, při dnešní úrovni centralizace, nelze úvahy tohoto typu vlastně ani vyčítat. Přesto se domníváme, že jsou i jiné možnosti. 

Návrh
možná změna způsobu samosprávy uvnitř hlavního města Prahy

Vycházíme z jedné ze základních zásad, ke kterým se formálně hlásí snad všichni, včetně Evropské unie. Z principu subsidiarity, tj. „rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech se má odehrávat na tom co nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům“
Podle nás je tento princip v hlavním městě prozatím vyložen účelově.
Centralizovaná metodika rozdělování grantů, finanční diskriminace při dělení daňových výnosů, způsob řešení územního plánování, podfinancování státní správy, duplicitní správa v mnoha sektorech, …. To jsou jen některé podstatné rysy pražské politiky, která ponechává téměř veškeré zdroje a pravomoci v centru. Pravomoci kraje i obce zároveň.

Jde nám o zákonné zajištění možnosti dlouhodobého rozvoje pražských městských částí a odstranění duplicit, které ve svém důsledku také samosprávu výrazně prodražují.

 Podle našeho názoru obecný stav vyžaduje legislativní změnu a posun. Aby rozhodování a nedělená odpovědnost byla co nejblíže občanům.“

 


Mapa územního členění
57 pražských obcí dle našeho návrhu.
 

Podrobnosti návrhu

m obvody MINI2   I.   změna statutu hlavního města Prahy pouze na kraj
     
podle zákona o krajích č. 129/2000 Sb.

 

II.  změna statutu 35 městských částí na obce a Prahy 1 až 22
     na obce s rozšířenou působností
 - městské obvody


 
III. změna volebního cyklu - harmonizacevoleb s ostatními kraji.
      Zastupitelstvo kraje Praha by bylo tvořeno ze zástupců obcí. 
      (dle podílu na počtu Pražanů žijících v obcích městského obvodu)
Do zastupitelstev obcí by se, jako dosud, volilo v termínech voleb komunálních.

 Pro aplikaci návrhu počítáme s pětiletým obdobím pro legislativní přípravu.
Také pro vymezení některých kompetencí, zejména při financování Pražské integrované dopravy (PID). 
Novelizace, zejména zákonů č.131/2000 Sb. a Statutu, zákona č.129/2000 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb., by tak byla nejdříve možná od roku 2022, resp. 2024.
Kraj Praha by byl "jen" jedním z dalším krajů v ČR.
Městské části by se tak staly obcemi uvnitř Kraje Praha.
Vztahoval by se tak na ně zákon o rozpočtovém určení daní podle platné legislativy, jako na jiné české obce.


Přechodné období
Podle našeho názoru je třeba, aby se, už po dobu přípravy výše uvedených legislativních změn, narovnaly alespoň základní poměry mezi městskými částmi, hlavním městem Praha a státem.

Pro přechodné období navrhujeme:

A. změnu podílu na daňových výnosech mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi na 13,5 % VÍCE O TÉMATU NAJDETE ZDE 
B. odstranění finanční diskriminace od státu při stanovení příspěvku na výkon státní správy VÍCE O TÉMATU NAJDETE ZDE

Je samozřejmě možné se dále tvářit, že pražské uspořádání je optimální či jediné možné. Nebo čekat na ještě větší "utažení šroubů" pražské centralizace. Nedělat nic je ale jen čekáním na návrhy shora. 

My věříme, že změna k lepšímu řešení je možná. Leží na dosah. 

Michal Frauenterka, Spolek Bosákovník a redakce iZÍTRA.info

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst metropolitni plan ban tst prazske hospodareni

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE čtvrtek 25.2.2021

Svátek má Liliana, zítra Dorota

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark