INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
11 kruh obj
Finanční diskriminaci městské části Praha 15, od hlavního města a českého státu, se věnujeme již roky. 

Příjmy rozpočtu městské části jsou závislé hlavně na tom, co z těch dvou „odpadne“.
Jaký podíl se rozhodne Praha vyhradit na její provoz (tzv. finanční vztahy)? A jaký příspěvek se rozhodne český stát (z rozpočtu Ministerstva vnitra) uvolnit na její výdaje za tzv. výkon státní správy, kterou za něj úřad městské části v místě vykonává?
Oba tyto příspěvky, jak níže dokazujeme, ani zdaleka nestačí na finanční pokrytí zákonných povinností, které jak Praha, tak i stát, městské části k zajišťování předaly. 
Povinnosti, kterých v čase neubývá, právě naopak. Stát i město tak nepřímo určuje počty zaměstnanců městské části. I přesto, že jsou dlouhodobě pod stavem, je zatím městská část schopna své povinnosti vykonávat. Zvýšení mezd pro radniční úředníky je, zvláště na pražském pracovním trhu, nezbytností. Zvyšují se totiž i zákonné požadavky na jejich kvalifikaci. Praha k tomu nabírá další a další úředníky a městským částem se je, příslibem vyšších "krajských" platů, dokonce snaží přetahovat.

Dlouhodobě upozorňujeme na zhoršující se trend financování městských částí.

Patnáctka vyrovnaný rozpočet, podle pražského zákona, mít musí. Dosahuje toho tak, že používá své jiné příjmy, které by měly být určeny hlavně na její rozvoj.
Zalepuje tak díry na krytí svých výdajů za výkon státní správy, které si od ní objednává stát. A "zalepuje" také nespravedlivý podíl na daňovém výnosu, kterým se s ní Praha dělí o odvody jejích obyvatel. -
více také ZDE

Přitom jak státu, tak i Praze, jejich daňové příjmy výrazně rostou. Za posledních deset let jim oběma (státu i Praze) stouply o čtvrtinu. (více také ZDE)

Městská část se musela, i díky této finanční diskriminaci, chovat mnohem střídměji.
Za stejné období (2006 - 2016):

 • její běžné (provozní) příjmy poklesly o více než 10 %.
 • její běžné (provozní) výdaje městská část udržela, i po deseti letech, na stejné výši.

Za stejné období (2006-2016) musela, ze svých rozvojových prostředků, vydat na zalepení děr finanční diskriminace státu a města okolo půl miliardy korun. A ochudit tím svůj vlastní rozvoj. 

Mnohokrát městská část upozorňovala na dlohodobou neudržitelnost této situace. 

A dnes?

graf mc hmp
 • čerstvě se minulý týden od představitelů Prahy občané dozvěděli, že městské části mají rezerv dost.  
 • v posledních dvou letech byly sněmovnou schváleny zákony, díky kterým se městské části v roce 2018 skokově zvýší běžné výdaje až o 15 %. Od státu na toto navýšení městská část znovu nedostane téměř žádný příspěvek.
 • na městskou část byly mezitím přeneseny i další povinnosti bez zajištění jejich finančního krytí od těch, kteří je na ní delegovaly (stát, Praha).

   

 • Praha ve svém návrhu finančních vztahů k městským částem na rok 2018 zůstává na předchozím smyšleném podílu, kterým se s měststými částmi dělí o daňové výnosy Pražanů. / 8 % pro městské části /

Základní vada systému tak zůstává, schodek běžných výdajů městské části se tím dále prohloubí.


Dlohodobá neudržitelnost rozpočtu městské části

Sestavení rozpočtu městské části má svá specifika. Vyrovnaný běžný provozní rozpočet (bez investic) by měla městská část sestavit z podílu na daních Prahy, státního příspěvku na výkon státní správy a vybraných poplatků. To je ovšem jen zákonná a ústavní teorie. 
V praxi jí tyto příjmy stačí jen na dvě třetiny provozních nákladů. 

D
otace města na investice a opravy, poskytované městským částem v průběhu toho kterého roku, nemají na sestavení jejich rozpočtů ani jeho vyrovnanost žádný vliv. Jsou poskytnuté na konkrétní účel, ne na zalepení děr běžného (provozního) rozpočtu. 

Jak tedy rozpočet městská část vůbec sestaví? 
Použije prostředky na svůj vlastní rozvoj - daň z nemovitosti a předchozí výnosy z nájmů, převážně bytů. A také to, co v minulosti našetřila na svůj rozvoj. Z doby, kdy jí bylo finančně lépe. To také znamená, že bude muset, aby rozpočet vůbec sestavila, zapomenout na vlastní investice. Přitom o svěřený majetek musí pečovat s péčí řádného hospodáře. Nesmí ho nechat zchátrat.

Když investice a opravy do rozpočtu zařadí, činí tak s vědomím, že snížuje svou hotovost, shromážděnou na účtech v minulosti. Hotovost, kterou také potřebuje k udržení svého cash flow, protože některé své běžné příjmy obdrží vždy až ke konci kalendářního roku. Snižování hotovosti - rezervy - jen přibližuje to neodvratitelné. Dobu, kdy už nebude z čeho brát.

Prodej vlastního majetku, hlavně bytů, tak bude posledním nesystémovým krokem k možné záchraně existence Prahy 15. Z každého prodaného bytu sice jednorázově získá prodejní cenu, ale zároveń přijde o výnos z nájemného. Ale agónie tak bude pouze prodloužena.

graf FH 18 akt
   Jak tedy bude zřejmě vypadat rozpočet městské části Praha 15 v roce 2018 ?

   Co bude třeba napřesrok zahrnout - předat - z rozvojových rezerv městské části na pokrytí
   diskriminačního financování od hl. m. Prahy i českého státu?
   
   Tak, aby mohla mít městská část rozpočet vyrovnaný, bude muset vydat:

 • dříve ušetřené prostředky na rozvoj městské části                                     ca  15,2  mil. Kč
 • veškeré výnosy hospodářské činnosti, zejména nájmy bytů                       ca     21  mil. Kč
 • veškerou, vlastníky v Praze 15 zaplacenou daň z nemovitostí                   ca   24,1 mil. Kč

   
  To je v součtu závratných 60,3 mil. Kč za jeden rok.
Z nich by bylo možné postavit:

 • 3 nové mateřské školky nebo 30 polyfunkčních hřišť,......... nebo cokoli jiného. Každý rok.

Co se stane?

 • Praha 15 při sestavování rozpočtu bude nucena ze svých rozvojových rezerv na účtech v roce 2018 poskytnout na jeho vyrovnání ca 15 mil. Kč svých prostředků na rozvoj.
  A také veškeré hospodářské výnosy předchozího roku a celý výběr daně z nemovitosti, to je dalších přes 45 mil. Kč.
 • Pokud se nic pozitivního nestane, pak městská část do několika let bez rozprodeje majetku (zejména bytů), nebude schopna sestavit vyrovnaný běžný (provozní) rozpočet.


Jaké jsou možnosti?

 • Bránit se, bránit se, bránit se.
 • Nebo nechat běžet falešnou argumentaci města a státu a čekat? Na již připravený (zatím v šuplíku) nový pražský zákon? S jen pár městskými částmi, každou s počtem obyvatel blížících se například Ostravě? Kde by jen pár zastupitelů (jestli vůbec nějací) měli k občanům, do desítek bývalých pražských obcí, tak daleko, jak tučňáci na Saharu?


Jak se bránit?
Možností je několik. O nich také více v jiném článku
ZDE.


Epilog

Z výše uvedeného je myslím zřejmé, že takto se stát ani hlavní město Praha řídit nedá. 

HRAD KRESBA
 • Na jedné straně nutit svým diskriminačním finančním přístupem městskou část k rozprodeji svého bytového fondu a na straně druhé hlasitě podporovat program výstavby nových městských bytů i na jejím území ? To má být nový systém?
 • Krytí běžných (provozních) výdajů městské části musí být zajištěno těmi, kteří její schodek přímo způsobují. Tedy státem a hlavním městem Prahou.
 • Pokud nebude, jde podle mého názoru o porušení Ústavy, resp. její součásti - Charty místní samosprávy. 

Já osobně nehodlám asistovat u předání klíčů od místní radnice vedení pražského magistrátu. 
To půjdu raději na Šance do hostivařského lesoparku obnovovat staré hradby hradiště a dřívější vsi Bosákovice.

Michal Frauenterka, zastupitel městské části Praha 15

BANN STEZKA

 

 

 

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst metropolitni plan ban tst prazske hospodareni

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE čtvrtek 25.2.2021

Svátek má Liliana, zítra Dorota

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark