INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
m obvody MINI2

Stavební úřady jsou v Praze na radnicích městských částí Praha 1 až 22.
Patří pod úřady těchto městských částí, které ve správním, zpravidla širším obvodě, vykonávají státní správu.

Jejich zaměstnanci jsou podřízení tajemníkovi úřadu, metodicky je vede Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Platí je ale ze svého rozpočtu městské části Praha 1 až 22. Od státu tyto městské části dostávají na jejich platy příspěvek (ca 63 %). Zbytek doplácejí „ze svého“.
Nejenom o tom je ale tento článek.
 
 
 Povolovací procesy nových staveb se ve městě řídí podle platného územního plánu a pražských stavebních předpisů.

Soulad s územním plánem (ÚP):
(ÚP schvalují zastupitelé hl.m. Prahy)

Soulad stavby s ÚP posuzuje Odbor územního rozvoje 
Magistrátu hlavního města Prahy. 

Ke stanovení souladu s územním plánem
vydává 
tzv. závazné stanovisko.

 mag foto

Soulad s pražskými stavebními předpisy (PSP) :
(PSP schvalují zastupitelé hl. m. Prahy)

Soulad stavby s PSP posuzuje v povolovacím řízení
(územní rozhodnutí, stavební povolení, popř. sloučené řízení)

místně příslušný stavební úřad.
 

Stavební úřad řízení o povolení nové stavby může zahájit až tehdy, pokud jí má stavebník v souladu
s pražskými stavebními předpisy
 a má k souladu s územním plánem na stavbu i kladné „závazné stanovisko“ od Magistrátu hl.m. Prahy.
(pozn.: na bagatelní stavbu typu garáže, uvedené v §103, odst. 1 SZ není závazné stanovisko zatím potřeba).

Potud k systému, ve kterém samosprávy jednotlivých městských částí hrají jen okrajovou roli. S výjimkou toho, že na stavební úřad z více jak třetiny doplácejí a mohou schvalovat jmenování vedoucího stavebního úřadu (na návrh tajemníka úřadu) a také jmenovat či odvolat tajemníka úřadu (s povolením ředitele Magistrátu).

 
Centrální pražský stavební úřad
csu

Pokud by ke vzniku centrálního stavebního úřadu pro Prahu došlo, jednalo by se jen o další krok centralizačního procesu, o který se zastupitelé hlavního města opakovaně snaží.

Bez ohledu na to, kdo je primátor a z jaké je politické strany. Centralizaci dostanou do své genové výbavy mnozí, kteří po volbách jako pražští zastupitelé projdou historickým vchodem pražské radnice na Mariánském náměstí. Bez rozdílu, z jaké městské části přicházejí.

Dnešním důvodem pro centrální stavební úřad je vlastně neschopnost sjednotit na pražských stavebních úřadech metodiku a způsob rozhodování.

Je asi už mlácením prázdné slámy opakovat, že jen za poslední čtyři roky se pražské stavební předpisy výrazně změnily dvakrát a že platný územní plán prošel stovkami změn a několika změnami svých regulací. Stíhat v Praze dodržení metodiky ve víru těchto změn a s nimi spojených přechodných ustanovení, a k tomu dalších novelizací stavebního zákona jako celku, není pro pozemšťany snesitelným úkolem.

A zejména proto se v Praze vyřídit na cokoli povolení tak vleče. Na vině nejsou stavební úřady na městských částech, ale změny, kterým jsou nuceny neustále čelit. Příčina a důsledek se neustále zaměňuje. A je zřejmě nyní důvodem k další centralizaci moci.


Centralizace moci

Je velmi pravděpodobné, že případným vytržením stavebních úřadů (na úřadech městských částí mezi úředníky vykonávajícími státní správu tvoří značnou část jejich počtu) by centralizace neskončila. Proč by potom nemohla přejít pod centrální úřad i agenda dopravy a životního prostředí, že? .... a tak dále, centrálně.

Nezbytná legislativní změna tohoto opatření by tak zřejmě hned vyvolala diskusi i o městských částech samotných. O jejich počtu, rozsahu kompetencí, podílu na daňových výnosech, apod. Dle bruselského vzoru to nyní spíše vypadá, že pomalu vzniká kniha o unifikaci Prahy. Přitom snížení počtu městských částí na 10 či 22 se už jednou počítalo. Ušetřilo by se podle něj jen 0,13 - 0,15 % z celkových ročních výdajů města.


Možná jsou i jiná řešení

My o jednom jiném řešení přemýšlíme již roky. Základní anomálií hlavního města Prahy totiž je, že je krajem a obcí zároveň. Jako jediný kraj a jako jediná obec v Čechách a na Moravě se neřídí zákonem o krajích a obcích, ale má svůj specifický zákon (pozn. Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.).

Pokud by dnešní zastupitelé hlavního města Prahy měli opravdu odvahu věc řešit, mohli by do svých úvah zahrnout i opačnou myšlenku – decentralizaci.
(viz například i náš návrh na zřízení 22 městských obvodů se statutem obce - najdete jej ZDE).

Všem by mělo přece jít o to stejné. O co nejlépe fungující správu věcí veřejných co nejblíže jejím občanům. Nebo ne?

Michal Frauenterka, zastupitel městské části Praha 15 a redakce iZÍTRA.info
článek, který byl také spouštěčem tohoto článku, najdete ZDE: 

Jak se staví dům   další související články na iZÍTRA.info:
povol proc cesko celek prosinec 2018 Povolování nové výstavby - lži a polopravdy na pozadí sousedského odporu
 září 2018 MĚSTSKÉ GHETTO? - PRAŽSKÝ EXPERIMENT V TROJMEZÍ
duben 2018 POVOLOVÁNÍ STAVEB a ÚZEMNÍ PLÁN bez ideologie a extrémů
listopad 2017 PRO POVOLENÍ ZNOVU AŽ NA MAGISTRÁT
červenec 2017 PRAŽSKÉ OBCE A MĚSTSKÉ OBVODY - návrh vyšší autonomie městských částí

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst metropolitni plan ban tst prazske hospodareni

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE čtvrtek 21.10.2021

Svátek má Brigita, zítra Sabina

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark