INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
MINI ZAST PLOCHY
Již opakovaně se vracíme k problematice návrhu nového územního (metropolitního) územního plánu hlavního města Prahy.

Jeho vytváření i jeho změny jsou jedinou částí státní správy, kterou v Čechách vykonává samospráva.
V pražském případě zastupitelé hlavního města Prahy.
Tento článek se zabývá právě touto jejich dvojrolí, tedy úlohou pořizovatele územního plánu a zároveň vlastníka pozemků ve stejném území.

Definice - územní plán: je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích. (zdroj: wiki)

Ani v této definici, stejně jako v zákonech ČR, není ani zmínka o tom, že by tvorba územního plánu měla brát v úvahu to, kdo je vlastníkem pozemků. Z principu je to dokonce špatné, odporující smyslu územního plánování i morálně nepřípustné.

Jedním z nejpodstatnějších částí je u každé lokality, u každého pozemku, jeho příslušnost určitému funkčnímu využití (bydlení, služby, výroba, sport, zeleň, …. atd.). U některých funkčních využití se navíc stanovují tzv. zastavitelné a nezastavitelné plochy. U nezastavitelných ploch jde o doplnění ochrany těchto ploch (ze strany pořizovatele územního plánu) tak, aby je nebylo možné zastavět. Bez ohledu na vlastnictví takového pozemku. Dnes platný územní plán takové nezastavitelné plochy má. A nový návrh metropolitního plánu také. U tohoto detailu se nyní zastavíme.

Začneme doma, v Praze 15.

V připojeném výkresu jsme porovnali zastavitelná a nezastavitelná území Prahy 15 návrhu metropolitního územního plánu s tím dnes platným.

Zjistili jsme významné rozdíly. Změny se týkají minimálně 63ha (630.000m2) jen v Hostivaři a Horních Měcholupech.

Namátkou jsme prověřovali, kdo pozemky vlastní. Zejména ty nově zastavitelné. Co jsme zjistili? 
Až na výjimky je vlastní samo hlavní město Praha, resp. městská část Praha 15.

A kdo vlastní pozemky nově navrhované jako nezastavitelné? Bez výjimky jen soukromí vlastníci.

Ve výkresu předkládáme detailní výsledek porovnání.
MINI ZAST PLOCHY
 
Nejde nám o to, že by hranice zastavitelného území měla být navždy stejná. Územní plán je tvarované umělecké dílo, jehož podoba nemá jen jednoho autora, ale celou řadu sochařů. A někdo musel první návrh vytvořit, aby bylo možné jej tvarovat. Kdo to byl? Z pověření zastupitelů Prahy jejich příspěvková organizace (IPR), která předem konzultovala jeho podobu s dnešními zástupci Prahy 15.

Problematičtějším detailem návrhu nového ÚP je jistě znehodnocení hodnoty pozemků soukromých vlastníků tam, kde jsou jejich pozemky nově navržené jako nezastavitelné (cca. 73.000m2). Pokud bude nový územní plán takto schválen, bude třeba, aby místní samospráva tento svůj návrh obhájila a následně toto znehodnocení vlastníkům kompenzovala.

Místní samospráva, jako pořizovatel územního plánu, zároveň asi nebude mít jednoduché vysvětlit, proč ve stejném návrhu nového územního plánu drtivou většinu nově zastavitelných ploch (cca. 550.000m2) sama vlastní.

Projednávání nového (metropolitního) plánu vlastně už začalo. Byl zveřejněn. Formálně stále čekáme na skutečné veřejné projednávání, které mělo probíhat už tento podzim. Nezačalo, vše má zpoždění. Nový územní plán by sice měl být schválen do roku 2020, ale čeští zákonodárci zvažují další prodloužení lhůty, snad prý až za rok 2030.

To také znamená, že možná až dalších 15 let bude probíhat diskuse i o změnách toho dnes platného územního plánu. Dva roky přitom už vůbec nejde o věcný problém a postup, který by odpovídal shora uvedené definici. Jde o problém ideologický. V poslední době tak samospráva prosazuje názor, aby se změny územního plánu realizovaly pouze na jejich vlastních pozemcích. Protože jen tam dokáže ovlivnit, co se na nich postaví. Výjimky existují, o nich ale zase příště.

Redakce iZÍTRA.info


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst metropolitni plan ban tst prazske hospodareni

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE čtvrtek 21.10.2021

Svátek má Brigita, zítra Sabina

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark