INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
strach uvod

Svobodná společnost bude vždy pod tlakem.

Je z mnoha stran naleptávána. Ať primitivismem, zjednodušováním nebo zákonnými restrikcemi.

Její určitá podoba navíc není zcela zřejmá, je ideálem. Proto cest k jejímu naplnění je více, stejně tak i jejích základních principů.
Jak cesty evropské politiky, tak i ty cesty malé, místní, o kterých je řeč v samém závěru tohoto článku, mají mnoho příznačných podobností.

kobylky Oslabování hospodářského růstu v Evropě naznačuje, že příští rok již zřejmě bude ve znamení politického souboje o způsob, jak řešit blížící se fázi ekonomického poklesu.
I dnes, podobně jako před lety i mnohokrát předtím se zdá, že většina politických reprezentací má paměť akvarijních rybiček a do poslední chvíle předpokládají, že růst je na věčné časy, a nikdy jinak. Není.
A zejména o tom je tento článek.

p volba ban O přímé volbě prezidenta hovoří nejen konzervativci a někteří liberálové, ale i část ústavních právníků, jako o kroku stranou od smyslu konstrukce naší nejvyšší právní normy – Ústavy ČR.
Velmi dlouhá diskuse o zavedení dalších většinových prvků do volebního zákona, zejména při volbách  do poslanecké sněmovny, trvající už od konce 90. let, k ničemu nedospěla. Zasáhl Ústavní soud.
Potvrdil tehdy základní námitku, že nově schválený zákon omezuje volnou soutěž politických stran a rovnost šancí politických subjektů na úspěch. 
Větší část českého parlamentu nyní veřejně prohlašuje, že přímou volbu je třeba rozšířit i do krajů a obcí, možná ještě dál.
sdk 15
Ať se podíváme na téměř každý způsob, jakým si stát peníze zajišťuje, od výběru daní, sociálních a zdravotních sytémů i ve stanovování poplatků, tak není stanoven úměrně, ale progresivně a selektivně. 

Co víc, ani tyto nerovné způsoby zajištění příjmů na chod státu nestačí, musí si i dále na svůj chod půjčovat. 
Protože ještě vyšší míra zdanění by už přímo ohrožovalla ekonomickou stabilitu země, jsou nové dluhy posledním zdrojem sociálního státu. 

Jak by se mohl stát chovat při obstarávání svých zdrojů, ale také jak by s nimi mohl i vyjít? O tom všem je tento článek.
11 kruh obj
Pro podnikatele, ale zejména pro ty, kteří se před blízkými komunálními volbami rozhodují vzít (či nevzít) na sebe odpovědnost za správu obce, je určen tento článek. 
Jak uvedeme níže, nově implementované zákony do českého právního řádu už do značné míry determinují svobodnou vůli a právo občana sdružovat se v politických stranách či vykonávat veřejnou funkci zastupitele.
S jejich aktivitami politickými, či jejich zájmem podílet se na správě věcí veřejných prostřednictvím svého členství v orgánech obce, jsou totiž nově spojeny s povinnostmi, které se již netýkají jen jich samotných, ale i jejich rodin i širšího příbuzenstva.
A v některých případech nejenom po dobu jejich angažmá, či krátce po něm, ale doživotně.
plap stnd
Volby ukázaly, že ANO bude zřejmě střednědobě součástí politického systému v České republice. Již tři roky také platí, že na politicky menšinovém okraji je dnes už také nesouhlas s účastí členů a agentů StB ve vládě. 
Ministrem i jeho náměstkem tak od té doby může nově být například nejen bývalý člen ÚV KSČ, ale také důstojník i agent bývalé komunistické policie.
Koncem roku 2014 byl totiž lustrační zákon znovu okleštěn prostřednictvím zákona jiného – služebního. 
Mimo změny politické mapy, i měnícího se postoje k naší nedávné minulosti, ale čekají politickou reprezentaci vážná rozhodnutí, která mohou ovlivnit naši budoucnost na dlouho dopředu.
PJ 22 uvod

Autokratické systémy, omezující více či méně svobodu člověka či celých národů, měly a mají stále se opakující rysy způsobu vlády. To, že se těmto režimům historicky i dnes daří, je vcelku logické.

Nemíří ve své represi na většinu. 

Ta je naopak udržována v přesvědčení, že se jí daří dobře. A že nastolený způsob vlády musí, pro ještě větší blaho většiny, někdy více, někdy méně, utáhnout šrouby. 
Označení viníka, který blaho podkopává, je také nedílnou součástí chodu takového režimu. Stejně jako vyvolání strachu. Od mírnějších forem až po tuhé a násilné komunistické, náboženské či vojenské diktatury. Jen forma se liší. Navodit použité prostředky jako normalitu jsou při udržování režimu obvyklé. Když se ukáží už jako všeobecně neobhajitelné, pak je nezbytné je tajit. Ve zkratce – SMRAD, ALE TEPLÍČKO.
Režimy se hroutí až poté, co se s nimi většina, buď přímo či svou rezistencí, už přestává legitimovat. Často to ale trvá i desítky let.

reklama kacaba