INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
jak dal mini
Občas je zkrátka třeba se rozhodnout a někdy i činit velmi těžká rozhodnutí. Přípravou na ně procházejí v posledních dnech a týdnech také volení zástupci naší republiky.
Od vlády, přes krizové řízení, až po parlament. Dosud šlo o kroky nezbytné, včetně čerstvě schválené podpory živnostníkům. 
Všichni, zejména hrdinové doby v první linii, mají společný cíl – co nejmenší nákazu Covidem-19, vyléčení těch nemocných. Druhým cílem je odvrácení ekonomické katastrofy. 
Současně na nemoc stále není lék ani vakcína.
Tento článek, také s ohledem na diskusi o budoucí české volbě, popisuje stav informací, které mohou být podstatné. Rozhodně pro autora již podstatné jsou.
 

V dalších dnech je třeba připravit se na těžká rozhodnutí. Do skončení nouzového stavu na konci dubna bude muset být jasné, jak bude vypadat česká verze dalšího přístupu. Tváří v tvář světovým, často velmi různorodým řešením se zdá, že naši zástupci se zatím zřejmě kloní ke kombinaci rozvolňování omezujících opatření a opatření souhrnně zvaných jako „chytrá karanténa“.

Opatření naší republiky byla zatím nadmíru účinná, lidé jsou kreativní, úmrtnost na nemoc je ve srovnání se světem nízká, zdravotnictví připravené a nepřetížené.

Informace, podle mě budou mít i dále klíčovou roli ve způsobu dalšího, tak jako tak obtížného rozhodování. Z toho, které řešení vyjde od volených zástupců republiky, vyplynou následně kroky individuální, rodinné, osobní. 
Mělo by jít o řešení co nejšetrnějšího ke zdraví občanů i k zachování životní úrovně v míře co nejvyšší.

Informací je jako obvykle mnoho, já čerpám informace z Itálie, jejíž dění sleduji od počátku virové katastrofy, ale v poslední době i odjinud. Z Ameriky, Španělska, Koreje, …. 

Covid-19

Pandemie viru SARS-CoV-2 způsobující nemoc Covid-19 začala zřejmě v Číně a díky velkému pohybu obyvatel okolo jejich nového roku se rozšířila po Číně, ale také do Iránu, Koreje, Japonska a díky velkému počtu čínských pracovníků v textilním průmyslu také do Itálie. K dnešnímu dni je na světě 1,5 mil. nakažených a přes 81 tis. zemřelých.

V Itálii došlo, zejména v její severní části, za dva až tři týdny, ke kolapsu místní zdravotní péče i přesto, že se na ni v rychlosti připravila, jak mohla. Na nemoc denně umírají stovky jejích občanů a její už tak předlužená ekonomika zřejmě prožije temné období. A nebude sama.

Italové, i další země, však svou otevřeností poskytli a poskytují mnoho cenných zkušeností a informací. Také z nich vybírám, ve snaze vyvodit pro sebe východisko:

* zdravotní systém zřejmě kolabuje, když je Covidem-19 skutečně nakaženo 1% obyvatel oblasti, jen asi polovina nemocných je evidovaných. Jsou však i oblasti, ve kterých došlo ke kolapsu zdravotní péče i při nemocnosti v řádu jen desetin procenta obyvatel. U části lidí, co nákazu má, se neprojevují její obvyklé příznaky vůbec či nejsou zcela typické. A ti také dále nemoc šíří, aniž by to většinou tušili. * na zdravotníky v první linii přetížených systémů působí negativně, až devastačně, tlak nutnosti rozhodovat o výběru pacientů, které budou aktivně zachraňovat * vir mutuje * 81% evidovaých pacientů nakaženýchCovidem-19  má mírné příznaky * 14% pacientů má závažné příznaky vyžadující hospitalizaci a 5% pacientů se dostává do kritického stavu s tím, že klinický průběh je již předvídatelný: 2-11 dnů po expozici (průměrně 5. den) začínají příznaky podobné chřipce. Časté jsou horečka, bolesti hlavy, suchý kašel, bolesti v zádech, nevolnost bez zvracení, břišní potíže s průjmem, ztráta čichu, anorexie, únava. /  Pátý den zvýšená dušnost a oboustranná virová pneumonie (zápal plic) způsobená přímým poškozením plicního parenchymu(tkáně) /  Den 10 - Cytokinová bouře vedoucí k akutnímu ARDS (difuzní buněčná dysfunkce plicní tkáně) a multiorgánové selhání během několika hodin * zavodňování pacientů při léčbě je, až na výjimky, kontraproduktivní * celosvětově vysoké procento pacientů umístěných na plicní ventilaci umírá  (světový průměr je dosud 86%) * je celkově velmi široká škála jiných onemocnění  (namátkou diabetes, onkologická onemocnění, hypertenze, autoimunitní onemocnění, …), která z takto již nemocných občanů (společně se seniory), dělá skupinu smrtelně ohrožených, a to často bez ohledu na jejich věk * značné procento vyléčených má trvalé, invalidní následky, zejména mozkové a srdeční není dosud potvrzeno, zda jsou lidé po vyléčení z Covidu-19  proti němu skutečně imunní a zda dosažení kolektivní imunity je skutečně možné? Stejně tak není jisté, zda se  Covid-19  nestane latentním virem, podobně jako např. herpetické viry  (opary, …) * „chytrá karanténa“ je založena na mohutném plošném zjišťování zdravotního stavu obyvatel (testování na vir, trasování nejbližších kontaktů nakaženého, plošné měření teploty, …) a vyčlenění obyvatel do karantény, v mnohých státech už při podezření na nemoc Covid-19 (část příznaků, teplota)
* Vir se udrží lépe v chladnějším, temnějším prostředí, na textilu a porézních materiálech 3hod., na dřevu 4hod., na kartonu 24hod., na kovu 42hod., na plastu až 72hod., ale i když např. doma protřepete prachovku, může létat vzduchem až 3hod. a dostat se vám do nosu.
* Obecně ho hubí hlavně dezinfekční prostředky, ve kterých je více, než 65% alkoholu.

Ani nemusím pokračovat, abych pochopil, že Covid-19 je nebezpečný virový bastard.


Jak dál?

Nemyslím si, že nejlepší řešení je tak zřejmé, že je možné ve vládě a v parlamentu jednou zvednou ruku a bude to. Opatření se zřejmě budou muset v čase vyvíjet i modifikovat.
Velmi nejednotné názory odborníků podle mě zatím také nenahrávají unáhleným změnám dnešního způsobu řešení. 

Klíčové otázky ale zůstávají:

* přistoupit k řízenému získání kolektivní imunity bez uvolnění restrikcí. Pokud by se ale mělo alespoň 60% obyvatel nakazit, jak dlouho by to trvalo, když za dva měsíce je nákaza evidována jen u 0,05% české populace?

nebo

* mírným uvolněním restrikcí kolektivní imunitu připustit rychleji, případně se snažit rychlost různě korigovat s cílem projít k požadované míře nakaženosti rychleji? To znamená spolehnout se na předpoklad, že získání kolektivní imunity je možné, s cílem zkrátit dobu různých podob nouzového / restriktivního stavu. Při dnešním nestejném výskytu nemoci i přístupu v sousedních zemích jde však zřejmě o iluzorní předpoklad, protože držet trvale nemocnost na úrovni od 0,1% do 1% počtu obyvatel by znamenalo nejen tančení na hraně trvalého kolapsu zdravotního systému, vysoké úmrtnosti, a to po neskutečně dlouhou dobu, možná desítek měsíců. Ti, co si zpočátku mysleli, že by to mohlo být nejlepší řešení, už po několika týdnech vzali zpátečku. Lekli se logicky obrovské úmrtnosti. A přitom např. Itálie ani dnes, po všech těch hrůzách, neeviduje nemocnost u více, než 0,3% obyvatel.

nebo 

* pokusit se o vyhlazení nemoci? Ve středu Evropy by to bylo velmi náročné řešení, které považují odborníci snad i za vyloučené. Jako jeden z dalších argumentů uvádějí též nemožnost politické udržitelnosti dlouhodobější blokace hranic, neexistenci léku či bezpečné vakcíny v krátkém čase a několik dalších důvodů. Je-li ovšem předpoklad, že dnešních cca 5 tis. evidovaných nakažených v Česku je ve skutečnosti jen polovinou skutečné nakaženosti, pak izolovat 0,1% populace po dobu nezbytně nutnou k jejich vyléčení stále možné je. S rodinnými příslušníky by šlo o ca 50 tis. obyvatel. Sice veliké, ale stále ještě reálné číslo. 

nebo 

* spoléhat se, že nemoc v populaci sama zanikne? Už se to v minulosti stalo, ale je to zřejmě spíše spoléhání na zázrak.

nebo 

* zvolit jakékoli řešení a spoléhat se na vakcínu či nějaký účinný lék v řádu měsíců?


Ať bude řešení vypadat jakkoli, jedno z nich však bude muset přijít jako první. Mohlo by to být třeba toto?

Vydržet aneb verze „chytré karantény“ – míra izolace bez snahy o získání kolektivní imunity před nemocí Covid-19,  t.j. pročekat se pár měsíců k lepším časům, kdy bude více informací. Snažit se hledat vlastní cestu, možná i okolí navzdory. 

  •  
Mohutně, plošně testovat na výskyt nemoci Covid-19
  •  
Systémově zvýšeně chránit před nemocí zdravotně ohrožené skupiny
  •  
Chránit se, pracovat, kontinuálně hýbat (snižovat, zvyšovat) s množstvím omezení v závislosti na míře nemocnosti Covidem-19 v obyvatelstvu (např. stanovit pro míry nakaženosti předem rozsahy omezení, včetně těch lokálních, a způsoby kompenzací za tato omezení)
  •  
Pomoci zvýšit vnitřní spotřebu (investice, státní zakázky), postupně obnovit export v míře co nejvyšší (snad bude svět letos z naší produkce potřebovat co nejvíce), ale bez úplného otevření vnějších hranic
  •  
Nechat zavřené školy a školky, a to do konce prázdnin a připravit se na alternativní výuku ve školním roce následujícím
  •  
Využít několik měsíců  „chytré karantény“  k nastavení a přípravě on-line procesů ve veřejné správě i v celé ekonomice
  •  
Když dovolená, tak v Česku
  •  
Zvýšit mohutně investice do vědeckého zkoumání věcí souvisejících s virem SARS-CoV-2

Chovat se lidsky k těm nemocí ohroženým na životě, ale také nenechat ekonomiku zbytečně padnout, vyžaduje společné úsilí a víru. 

Důležitá rozhodnutí jsou totiž stále ještě před námi.

Hodně štěstí a zdraví všem.

amg - převzato

doplněno redakcí 22.4.2020 - Covid-19 v populaci

cov 22 4 20

 

 

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE sobota 8.8.2020

Svátek má Soběslav, zítra Roman

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark