INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
OBR 1 Poslední ze série článků na dopravní téma jihovýchodu Prahy je věnován stylu a způsobu projednávání tohoto závažného tématu na jednání Zastupitelstev hlavního města Prahy a městské části Praha 15.
V obou zastupitelstvech lze najít podobného jmenovatele = neochotu vládnoucích koalic (ANO, ČSSD, Zelených a KDU-ČSL, v Praze také STAN) problematiku vůbec projednávat a k naplnění tohoto cíle někdy použít, mírně řečeno, i politických úskoků.
Oba návrhy materiálů k jednání nebyly jak na pražském magistrátu, tak i v Zastupitelstvu MČ Praha 15, vůbec připuštěny do programu jejich jednání.

1. Nesouhlas s blokováním územního řízení na výstavbu stavby 511 SOKP (Silničního okruhu kolem Prahy) a tím i stavby silnice I/12 Běchovice – Úvaly ze strany Ministerstva životního prostředí ČR od března 2015.

2. Výzva hlavnímu městu Praha, aby neprodleně zařadilo všechny etapy „Hostivařské spojky“, na stavbu 511 SOKP návazný obchvat několika městských částí, do svých dopravních priorit včetně potřebného fi nančního krytí pro zajištění její přípravy a realizace.
Proč? Protože hlavní město s přípravou Hostivařské spojky vlastně nezačalo dodnes. V roce 2015 na její přípravu z pražského rozpočtu nešla ani koruna, na rok 2016 směšné 2 mil. Kč.

3. Výzva hlavnímu městu Praha, aby neprodleně, ještě před dokončením nového územního (Metropolitního) plánu, v souvislostech zhoršeného prostředí pro život občanů Prahy 15 i celého jihovýchodu Prahy, zajistilo realizaci výrazně hustší a robustnější sítě odstavných „park and ride“ parkovišť. A to výrazně více, než pražské územní plány předpokládají.
Proč? Příprava a realizace páteřních silničních staveb jihovýchodu Prahy, v optimistickém časovém odhadu, bude probíhat jistě nejméně do roku 2022. Městské části v komunikační deltě mezi dálnicemi D1 a D11, mezi kterými leží ještě dvě výpadovky do Středočeského kraje (Českobrodská a Černokostelecká), budou jistě 6 let, ale částečně i později, i přes realizaci staveb 511 a Hostivařské spojky, čelit tranzitní dopravní zátěži zejména Středočechů pracujících v hlavním městě. Proto je třeba, aby již dnes začala příprava na to, aby před vjezdem do obydlených oblastí městských částí jihovýchodu Prahy, u stanic pražské integrované dopravy, vznikla robustní síť odstavných parkovišť.

4. Výzva hlavnímu městu Praha, aby v souvislosti se zhoršeným prostředím pro život občanů, a v návaznosti na předchozí bod, zvážilo náhradu připravovaného systému parkovacích zón v Praze 15 modelem rezidenčního parkování pro „domácí“, tj. pro občany s trvalým bydlištěm a podnikatele se sídlem v městské části.
Proč? Předmětem je žádost o zvážení zrušení plánovaného rozšíření parkovacích zón do pražského obytného prstence a jejich nahrazení systémem rezidenčního parkování. Rezidenční parkování - pro občany s trvalým bydlištěm (i pro zde sídlící fi rmy) jen za administrativní poplatek za vydání parkovacího oprávnění - by znamenalo jejich řádově nižší finanční zátěž a zamezilo by stěhování podnikání mimo město. Návazně by zavedení rezidenčního parkování nezpůsobilo nižší daňové výnosy města a městských částí díky odstěhovaným fi rmám. Společně se zavedením husté sítě odstavných parkovišť by tento model výrazně ulevil už tak napjaté situaci s parkováním zejména v sídlištích pražského obytného prstence, dnes ještě zhoršovanému ranním obsazováním parkovišť mimopražskými, hlavně u stanic městské hromadné dopravy. A z více využívaných odstavných parkovišť by plynuly do městské pokladny i vyšší příjmy.

5. Specifické návrhy na řešení dopravy v přetížených částech Prahy 15

Stejně jako ul. K Horkám je v systému pražských komunikací i ul. Švehlova zařazena jako páteřní. I přesto, že také prochází obytným územím. Historicky je tento úsek výpadovkou na východ pro napojení ze Strašnic a Záběhlic. Zatížení obou ulic výrazně nepomůže žádné z opatření popisované v předchozích kapitolách. S ohledem na zastavěnost území nelze vymezení dopravy z těchto ulic řešit obchvatem. 

Jak by mohla doprava v nyní přetížených úsecích ulic v Hostivaři vypadat po námi navrhovaných úpravách, níže jsme také připravili zákres a vizualizaci naší představy řešení.

OBR 3 A/ Výzva hlavnímu městu Praha, aby, s cílem vyřazení ulice K Horkám z páteřní silniční sítě, řešilo možnosti jejího obchvatu mimo hustě obydlené oblasti sídliště Košík a historické centrum Hostivaře.

Proč? Ulice K Horkám a část ulice Pražské je v systému pražských komunikací zařazena jako páteřní i přesto, že téměř v celé její délce prochází obytným územím včetně historického jádra Hostivaře. Nad jejím zakončením do ulice Mírového hnutí leží stotisícové Jižní Město a jejímu zatížení tak výrazně nepomůže žádné z opatření popisované v předchozích kapitolách. 
obr 2 2
B/ Výzva hlavnímu městu Praha, aby, s ohledem na prostředí pro život občanů Prahy 15, zvážilo přípravu projektu podúrovňového odvedení tranzitní silniční dopravy z ulic Švehlova a z navazující části ulice Průmyslová.

Proč? Z měření intenzity dopravy v minulém roce vyplývá, že ulicí Švehlova projede denně více než 37.000 vozidel, což bylo v době měření víc, než projelo Strahovským tunelem na městském okruhu.

Připadá Vám navrhovaná podoba jako sci-fi ? Nám ne.
Díváme se totiž na práva obyvatel Prahy stejně. I když nás někteří vidí jen jako periferii, díky obrovskému dopravnímu zatížení této obydlené hostivařské kotliny se domníváme, že nyní je třeba řešit problém zde a udělat z něj jednu z pražských dopravních priorit.

 

EPILOG: DISKUSE SE NEPŘIPOUŠTÍ – NERUŠTE

Poslední ze série článků na dopravní téma jihovýchodu Prahy je věnován stylu a způsobu projednávání tohoto závažného tématu na jednání Zastupitelstev hlavního města Prahy a městské části Praha 15.
V obou zastupitelstvech lze najít podobného jmenovatele = neochotu vládnoucích koalic (ANO, ČSSD, Zelených a KDU-ČSL) problematiku vůbec projednávat a k naplnění tohoto cíle někdy použít, mírně řečeno, i politických úskoků.
Oba návrhy materiálů k jednání nebyly jak na pražském magistrátu, tak i v Zastupitelstvu MČ Praha 15, vůbec připuštěny do programu jejich jednání.

Podrobnosti o podobě obou "nechtěných" materiálů najdete také na našem webu (ZDE) v rubrice trvale sledovaných témat.

V zákoně o hlavním městě Praha existuje na straně jedné právo jakéhokoli zastupitele přicházet s tématy, připomínkami a náměty. Na straně druhé je vše podřízeno hlasování většiny, tedy i zařazení bodu na program zastupitelstva. Jde vlastně o zákonnou pojistku, aby se koaliční většina nezabývala jednání co jednání desítkami návrhů opozice. Velké množství opozičních návrhů by pak skutečně mohlo jednání prodlužovat o hodiny či dny a právo vládnoucí koalice využít většiny k praktickému prosazení svého programu by bylo značně omezené a také jednání by byla jistě i únavná.
Pokud ale za dva roky volebního období jak na pražském magistrátu, tak i v Praze 15, proběhlo z podnětu opozice vždy jen jedno mimořádné zastupitelstvo, navíc vždy k závažnému tématu, pak se o nějaké trvalé obstrukci jednání ze strany opozice jistě nedá ani mluvit.
Navíc v zastupitelstvu Prahy 15 to byl vůbec první materiál, který byl ze strany opozičního zastupitele za toto volební období do jeho jednání předem navržen.
Čeho se vládní koalice, ta pražská nebo ta z Prahy 15, obávaly, když materiály k jednání raději ani nepřipustily? Z obnažení skutečností, které před svými kolegy zastupiteli zamlčují?
Nebo to, co se stalo, je jen ukázkou stylu, jak se získanou mocí nakládat?
Ať tak nebo tak, bohužel doba se mění. A metody s ní.


redakce iZITRA.info


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE čtvrtek 1.10.2020

Svátek má Igor, zítra Olívie a Oliver

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark