INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
MAPA CELEK
Přípravy etapy 511 Pražského silničního okruhu a přeložka výpadovky I / 12 okolo Běchovic a Újezda vstupují do dalšího období.
Práce na projektu podle nového harmonogramu probíhají a mají zřejmě jen měsíční zpoždění. 
V březnu či dubnu by měl investor ( ŘSD ) předložit dokumentaci Ministerstvu životního prostředí s cílem získat vyjádření k opakovanému řízení o posouzení vlivu stavby na její okolí (EIA), bez kterého nelze dokončit řízení o vydání územního rozhodnutí na tyto stavby. Včerejší informace z pražského zastupitelstva i související dokumenty jsou také plné výzev veřejnosti, aby se jasněji projevila při prosazování tohoto projektu.
My jistě pozadu nezůstaneme. 
Jaké nebezpečí ale tedy hrozí? O tom je také tento článek.
Bez územního rozhodnutí také ŘSD nemůže začít vykupovat pozemky. 
Posouzení této dokumentace bude, podle vyjádření příslušného ministra, trvat 6 měsíců. Tedy asi do října 2017Měsíce, ve kterém proběhnou parlamentní volby.  
 
Aktuální stav:
MAPA CELEK
Podstatné části dřívějšího vývoje přípravy nyní přerušeného územního řízení stavby 511 do února 2016 jsme již popisovali, najdete je ZDE. 

Vláda ČR ještě v květnu 2016 počítala i se stavbou 511 v seznamu 11 dopravních staveb, u které bude žádat po Evropské komisi výjimku.
Ale už od června minulého roku (najdete ZDE)  bylo jasné, že jednu z nich bude třeba položit na obětní oltář těch ostatních. Kterou? Tu největší, a také tu zřejmě nejdůležitější. Stavbu 511 Pražského okruhu. 

Vše stvrzeno Vládou ČR bylo už 24.srpna minulého roku (najdete ZDE).  

A navíc, souhlas Evropské komise se seznamem výjimek je podmíněn tím, že nebude dále rozšiřován. 

Před krajskými volbami (které v Praze ale nebyly) to bylo dokonce, v jiných krajích, prezentováno jako vládní úspěch. 
Na včerejším jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy byla náměstkem primátorky, p. Dolínkem, zařazena informace o stavu přípravy etapy 511 Pražského silničního okruhu a přeložky výpadovky I/12 okolo Běchovic a Újezda nad Lesy. Jako poslední bod devítihodinového zasedání, které jinak dominoval Ďolíček, kulturní granty a voda. Aktivně debatovali už jen tři zastupitelé, pánové Nouza, Humplík a právě náměstek Dolínek.

Co je zřejmé. Ministerstvo životního prostředí prosadilo svou. Investor stavby (ŘSD), po dvou letech marného čekání na jeho vyjádření, podlehlo jeho nátlaku zpracovat dokumentaci podle novelizovaného zákona o EIA. Novela zákona o EIA mimo jiné vyžaduje, aby byly zvažovány alternativy. V případě stavby 511 nová dokumentace sice nebude variantní řešení obsahovat, ale existuje komplexní posouzení stavby 511 od ČVUT - fakulty dopravní z listopadu 2016 (najdete ZDE). To ve svém závěru zvažování dalších variant tras stavby 511 nedoporučuje. Bude-li toto posouzení jediná součást projektu, kterou se investor vypořádává s požadavky novely zákona o EIA, pak čekání na výsledek řízení na Ministerstvu životního prostředí bude napínavým obdobím. Zejména proto, že vyřazení stavby 511 ze seznamu Evropské komise bylo také právě kvůli prý nedostatečnému posouzení variantních tras v již platné EIA. Což sice nebyla pravda (pamětníci možná vzpomenou na varianty JVK, JVD, ....), ale to je teď už jedno.

Ze strany ŘSD jde ale vlastně o rozhodnutí logické. Postupuje sice nad rámec platného stavebního zákona, ale se šancí zachránit územní řízení, běžící od roku 2008. A pokud to vyjde, pro stát se tím zachová teoretická možnost žádat o příspěvek na tuto stavbu ze strukturálních fondů EU ještě v tomto programovém období. Jde o příspěvek na cca 50% nákladů stavby, tedy asi 7 - 8  mld. Kč.

Tanec na hraně

* Říjen 2017 je zřejmě posledním měsícem, kdy ještě půjde zachránit běžící územní řízení o povolení těchto staveb bez toho, aby se celé muselo opakovat.

* A pokud aktualizace EIA klapne, bude následně vydáno územní rozhodnutí a příprava stavby poběží dál. A snad i šance, že Evropská komise na stavbu polovinou přispěje ještě v tomto programovém období.

Pokud ne, o tom se už včera na zastupitelstvu nehovořilo. Jen byla vyslovena věta, že pokud by se "to" nestihlo, všichni by se museli sejít a řešit nastalou situaci.

Asi se všichni zainteresovaní postarají, aby případné dobré zprávy byly známy před parlamentními volbami a ty špatné až po nich.

 

Černý scénář

A kdy budou stavby dokončeny? To není ani po včerejší debatě jasné už vůbec. Zřejmě nereálný je i předchozí příslib z podzima, že by stavby měly být zahájeny v roce 2019. Nově se mluví o jejich dokončení v roce 2025. Když všechno klapne. 
Tento časový údaj je ale už v přímém rozporu s předchozími předpoklady, t.j. 2016 až 2019 na povolovací proces a výkupy pozemků a 2019 až 2022 na vlastní stavbu. Nové prohlášení a předchozí předpoklady se rozcházejí o tři roky.

Co je za touto změnou na časové ose stavby? Možná omylem už vykoukl černý scénář, pokud aktualizace EIA nevyjde.

Černým scénářem je zcela nové územní řízení i řízení o vlivu stavby na životní prostředí s variantními trasami (např. regionální okruh, JVK a JVD), možné navazující změny platných Zásad územního rozvoje a změny územních plánů Prahy i Středočeského kraje, soudy s odpůrci a další obvyklý politický kolorit. 

V optice černého scénáře je prodloužení přípravy o 3 roky velmi optimistické (poslední řízení o EIA trvalo 7 let).
Náš odhad dokončení, možná zcela jiné, ještě neznámé polohy jihovýchodní části Pražského okruhu podle černého scénáře, by se pak zřejmě posunul až za rok 2029. Navíc do dalšího dotačního období, ve kterém o spoluúčasti EU na české dopravní projekty nevíme zhola nic?
 
MAPA JV
To by také zřejmě znamenalo dalších minimálně dvanáct let nákladního tranzitu přes Spořilov, Prahu 10, Prahu 15 a další místa, protože reálná alternativa na vyloučení nákladní dopravy z městského okruhu není!!  

Co víc?  Pokud by v novém územním řízení vyhrála trasa více na východ vzdálená (např. regionální varianta), zřejmě by zanikl také navazující projekt Hostivařské spojky - radiály řešící obchvat obydlených oblastí městských částí jihovýchodu Prahy, ve kterých žije 60.000 obyvatel. Že na přípravu Hostivařské spojky opakovaně, několik let po sobě, Praha nevložila vlastně téměř žádné investiční prostředky, je tak pro nás jen dalším důkazem černého scénáře dopravního kolapsu této lokality.

A silniční delta místních komunikací v těchto městských částech jihovýchodu Prahy by tak nejen dalších dvanáct let, ale dlouhodobě, nesla tranzitní zátěž denodenně ucpané Štěrboholské spojky, kterou se řidiči z východu už naučili objíždět právě po této místní komunikační deltě.

 
Jak ale co nejrychlejší realizaci etapy 511 podpořit?

Co může udělat občan, který si přeje co nejrychlejší realizaci stavby 511 a přeložky I/12 u Běchovic a Újezda?
V řízeních už nepůjde o podporovatele staveb, ale o jejich odpůrce. Leda by se občané vydali do ulic hned a nečekali na nejistý výsledek v říjnu. Tím by ale vlastně ovlivňovali jen úředníky, kteří o aktualizaci EIA budou rozhodovat.
A co udělat něco jiného? 

Co kdyby se pan premiér, paní primátorka a ministr životního prostředí sešli a řekli: "Když nebude v říjnu aktualizace EIA vydána, budeme pokračovat v územním řízení podle původní, dosud platné dokumentace a stavby zaplatíme sami, ze státního rozpočtu. A stavby dokončíme do roku 2022."
Závěr :
 
Je co nejnižší spoluúčast státu to podstatné, čím je nyní tanec na hraně při přípravě stavby 511 Pražského okruhu motivován? Pokud ano, pak si pamatujme, že maximum, co by tato stavba český stát stála i bez jakéhokoli příspěvku EU, je 15 miliard Kč. Pokud dojde na černý scénář, pak bude ( ale až tak za pět let ) jasnější, kolik případná nová varianta okruhu bude stát. A jaký finanční podíl stát na její výstavbu skutečně vydá. A také jaké přínosy pro skutečné řešení tranzitní dopravy v dotčených městských částech bude mít.
Nevěříme, že by náměstek primátorky Petr Dolínek nechtěl stavbu 511 a přeložku I/12 postavit co nejdříve. 
Jen nám připadá, že za včera vyřčenými náznaky je už snaha politické reprezentace města i státu šikovně zamezit rozpadu pražské koalice i negativním politickým bodům před říjnovými parlamentními volbami.

Černý scénář včera vykoukl ven. A vypadá strašně.
 
Redakce iZÍTRA.info

Chronologie našich článků k tématu tranzitní dopravy jihovýchodu Prahy, stavby 511 a Hostivařské spojky:

leden 2016  ROZŠÍŘENÍ P+R PARKOVIŠŤ a NE PARKOVACÍM ZÓNÁM V PRAZE 15 
leden 2016 TRANZITNÍ DOPRAVA V HOSTIVAŘI 
pros   2016  INVESTIČNÍ ROZPOČET PRAHY NA ROK 2017 JE VÝSMĚCHEM OBČANŮM JIHOVÝCHODU PRAHY A JEJICH DOPRAVNÍM PROBLÉMŮM S TRANZITNÍ DOPRAVOU 
říjen 2016  AKTUÁLNĚ DISKUTOVANÁ TÉMATA DOPRAVY NA JIHOVÝCHODĚ PRAHY a EPILOG NA ZÁVĚR 
říjen 2016  NEDOKONČENÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NA JIHOVÝCHODĚ PRAHY 
srpen 2016  OHROŽENÍ VÝSTAVBY ETAPY 511 PRAŽSKÉHO OKRUHU A SOUVISEJÍCÍCH OBCHVATŮ TAKÉ ZNAMENÁ, ŽE JE DALŠÍCH DVACET LET BUDOU NAHRAZOVAT MÍSTNÍ KOMUNIKACE V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH 
červc 2016  KAMIONY PRYČ Z JIHOVÝCHODU PRAHY? BEZ TLAKU NA POLITIKY MĚSTA A STÁTU SE TO NESTANE DALŠÍCH DVACET LET!!! 
květen 2016  VYPUŠTĚNÍ 5. ETAPY HOSTIVAŘSKÉ SPOJKY JE SOUČÁSTÍ NEBEZPEČNÉHO PLÁNU DEFORMACE DOPRAVNÍ KONCEPCE JIHOVÝCHODU PRAHY 
září 2015 Hostivařská spojka – radiála, která je tranzitním obchvatem pro 60.000 Pražanů. A město jí má „na háku“
 

 

 

 

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE čtvrtek 21.10.2021

Svátek má Brigita, zítra Sabina

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark