INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
jak se veci mini

Na 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15, konaném dne 19. 6. 2019, představila stávající koalice ve svém materiálu pod číslem Z – 51, soubor - soukromými společnostmi – developery, plánovaných staveb bytových domů, které jsou již v takové fázi projednávání/řízení před orgány státní správy, že je nelze v této fázi zastavit.

Je třeba jednoznačně opakovaně uvést, že stávající koaliční vedení městské části, odmítá bytovou výstavbu ve stávajícím rozsahua to zejména s jejím negativním dopadem na dopravní zátěž území, resp. odmítá další bytovou výstavbu bez paralelního řešení dopravní infrastruktury.
.. pokračování článku ZDE

Předložený materiál Z – 51, měl především informativní úlohu pro občany městské části.

STAVBY MINI

Ze souboru informací má být patrno, že ani přes průtahy působené v předchozích volebních obdobích se nepodařilo, jak někteří proklamují, zastavit v pravdě překotnou a nikým nekoordinovanou výstavbu bytových domů (povolovací procesy u těchto staveb byly zahájeny již v roce 2009 apod.).

Působení průtahů a možného umravňování má za následek nynější situaci, tj. že téměř naráz bude „spuštěna výstavba děsivých téměř 3 tisíc bytů!

I přes tvrzenou absenci aktivních úkonů stávající koalice proti této bytové výstavbě, která je z předchozích let v takové fázi řízení, že nelze relevantním způsobem pomocí zákonem daných opravných prostředků výstavbu zastavit, se vedení městské části snaží s developery vyjednat ve prospěch obyvatel městské části určité výhody ve formě finančních kompenzací, nabytí pozemků pro záměry městské části ve veřejném prostoru nebo provedení výstavby dětských hřišť, školek, sportovišť, parků nebo parkovacích míst.

Důkazem budiž návrh memorand a smluv, obsažených ve zmiňovaném usnesení.  

par log2
Samospráva, reprezentovaná radou městské části je podle ustanovení § 85 stavebního zákona účastníkem územního řízení o umístění stavby, nikoliv však účastníkem samostatného řízení stavebního.

V procesu umísťování stavby má postavení, jako jakýkoliv jiný účastník řízení.
Jako účastník řízení je oprávněna podle § 89 podávat své námitky, případně podat i odvolání.

Jiná oprávnění městská část v územním řízení nemá. 

Je také třeba zdůraznit, že ani samospráva, či zdejší stavební úřad nejsou oprávněni posuzovat soulad stavebního záměru s územním plánem.

up praha mini2 
Nemohou tedy posuzovat ani soulad stavby se stávajícím charakterem (funkčním využitím) území. 

Toto posuzování přísluší od 1. 1. 2018 Magistrátu hl. m. Prahy, jež vydává závazné stanovisko.

Toto stanovisko je stěžejním podkladem, který je stavební úřad povinen respektovat.   

Bez emocí a s reálným uvažováním je dobré se na věc podívat z hlediska situace na trhu s byty. Regulací bytové výstavby dochází k situaci, že poptávka po vlastním nebo nájemním bydlení značně převyšuje nabídku a tudíž šroubuje ceny bytů do úrovně, že čím dál méně občanů je sto uspokojit své bytové potřeby.

Proti regulaci bytové výstavby jdou rovněž tendence ke změnám právní úpravy podporované novou koalicí na hlavním městě Praze.

Tato koalice v čele s Českou pirátskou stranou navrhuje a podporuje návrhy na novelizaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která by urychlila povolovací proces územního a stavebního řízení. Laicky řečeno povolování staveb.

Aktuálně v procesu možné realizace výstavby bytových domů, kde nutně stavebník potřebuje aktivní účast městské části v procesu řízení územního a stavebního v podobě majetkového jednání, tj. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene), pronájmu/výpůjčky či koupě pozemku, městská část může vyjádřit zásadní nesouhlasný postoj tím, že takové, pro stavebníka potřebné právní jednání, neuskuteční! Tím skutečně může úpravu záměru stavebníka způsobit. 

Zároveň řada pozemků, určených platným územním plánem k zástavbě a které jsou ve vlastnictví soukromých osob, má charakter veřejného prostranství. A nebude-li stavebník/vlastník svůj záměr výstavby moci realizovat, je oprávněn po městské části požadovat za omezení svého vlastnického práva, resp. za veřejné užívání pozemku požadovat náhradu jako bezdůvodné obohacení. Příkladem budiž pozemek PriFin, a.s., naproti radnici, kde již jmenovaná společnost úspěšně vysoudila na městské části, jen za pár posledních let, částku dosahující bezmála 1 mil. Kč.

S ohledem na shora popsaná fakta a skutečnosti, aktuální veřejně probírané, zkreslené informace zejména k bytové výstavbě, jakož i cíle městské části k ochraně zájmů jejich obyvatel, budou zástupci vedení radnice pořádat otevřená setkání s občany a developery pod názvem „BESEDA“.

zdroj: web MČ Praha 15 - převzatý článek

 * celý materiál Z-51 najdete ZDE

 

související články k radniční tématice:

 BANN ROZVOJ

K VÝVOJI ÚZEMNÍHO ROZVOJE V PRAZE 15

budoucnost

* DOPRAVA a PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT V PRAZE 15

 

 

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE pondělí 20.9.2021

Svátek má Oleg, zítra Matouš

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark