INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
Botic velky
Skutečné řešení protipovodňových opatření v Hostivaři dopadlo „jako vždycky“.

Po povodních silné proklamace, několik málo miliónů použitých z EU na odstranění přímých škod (silnice, mostky).

V roce 2014 realizovaná, a správci Botiče (hlavní město Praha) odevzdaná celistvá studie možných protipovodňových opatření pro Hostivař a jedna malá dotace pro MČ Praha 15 na pořízení dočasných mobilních protipovodňových zábran pro dílčí úsek ulice U břehu. A dál - nic.
Na roky 2015 a 2016 není v rozpočtu HMP vyhrazena na odstranění nebezpečí před povodní ani koruna a vodohospodářské poměry se od června 2013 nijak nezměnily. Naopak.
A o tom zejména je tento článek.

Koncepčně se jistou dobu chovala MČ Praha 15. Vypracovala komplexní studii protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. Dotáhla po šesti letech jednu protipovodňovou etapu (D1) do stavebního povolení, ale na dotaci z fondů EU z Prahy nedosáhla (pozn.: dodnes není vyřešeno její oprávněné odvolání do Výzvy OPPK z roku 2014). Aktuální situace = zastavení rozpracovaných etap D2 a D5 novým vedením MČ Praha 15 a převedení projektové dokumentace etapy D1 na Technickou správu komunikací, která stavební povolení využije jen pro cyklostezku a zbytek projektu, tedy právě protipovodňové opatření, spadnou do koše.

Hlavní město Praha nerozpracovalo v Hostivaři ze studie ani jednu protipovodňovou etapu (D3, D4 a D6).
Na roky 2015 a 2016 v rozpočtu HMP není vyhrazena na tyto etapy ani koruna.

Lesy hl. m. Prahy jako správce Botiče zavedly non-stop dispečink na hrázi hostivařské přehrady a jeho nové vedení přijalo za princip systém preventivního odpouštění. Obecně ale důsledek povodně podobné jako v roce 2013 nemůže regulace na hrázi zabránit, jen lze s větším předstihem občany informovat a eliminovat některé škody na majetku. Na několika místech u Botiče v Hostivaři byly pouze instalovány odečtové průtokové latě.

Vodohospodářsky se situace od června 2013 nijak nezměnila. Naopak.

Pro obyvatele pod hrází se připravuje ještě její zhoršení, a to nový obtok přehradní hráze, který v případě kritické situace přivede do Botiče pod hrází dalších až 5m3 průtoku navíc. Z vodohospodářského pohledu pochopitelné opatření k ochraně sypané hráze před jejím protržením. Že by ale důsledky tohoto opatření měly doprovázet úpravy pod hrází? Proč? Škody na obecním majetku z poslední povodně zaplatila EU a škody na majetku občanů město nebolí. Jsou to přece jen dvě stovky voličů. Hlavní město Praha nijak nepokročilo v systému včasného varování, koordinace s Povodím Vltavy na horním toku Botiče ani preventivním sledováním a vyhodnocováním protipovodňových stavů na pražských potocích, kde byla situace často velmi odlišná a individuální od povodňové predikce na Vltavě. V původním záměru realizovat vlastní systém včasného varování pro Hostivař MČ Praha 15 nepokračuje.

Zcela bez řešení zůstává přítok Botiče pod hostivařskou přehradou, tj. Košíkovský potok a jeho neregulované retenční nádrže. Tento potok byl hlavní příčinou povodňových škod v Hostivaři v roce 2002.

Zcela bez řešení zůstává zvýšení retenčních ploch, zejména nových nádrží, v povodí Botiče nad hostivařskou přehradou (kompetence Lesy hl. m. Prahy a Povodí Vltavy s.p.). Koncept nových nádrží existuje již 50 let.

Základní údaje:

1. Ucelená studie protipovodňových opatření na Botiči v obydlených oblastech Hostivaře z roku 2014

Zadavatel studie: Městská část Praha 15, Autoři studie: PK Flora a D-plus a.s.
Důvody: povodeň z roku 2002 a 2013 (škody v Hostivaři přes 150mil. Kč) a nedostatečná kapacita hostivařské přehrady čelit takto výrazným povodňovým stavům.
Odhad investičních nákladů všech protipovodňových opatření dle studie: 80-100 mil. Kč

Botic maly
obrazový zdroj: web MČ Praha 15

Podrobnější informace o etapách studie:
Studie je rozdělena do šesti etap, tři z nich (D1, D2 a D5) rozpracovala MČ Praha 15 (nyní zastaveny), k realizaci zbývajících etap (D3, D4 a D6) je kompetentní hlavní město Praha. Studie doručena zastupitelům HMP v dubnu 2014. Hlavní město Praha již rok a půl neučinilo pro rozpracování etap studie do dalších projektových stupňů (územní rozhodnutí a stavební povolení) nic.

Studie obecně vyřešila matematickým modelem průchod velké vody (83m3/s.-ekvivalent povodně z r. 2013) obydlenými oblastmi Hostivaře bez škod na objektech.

Technické provedení etap najdete ZDE.

 

2. Stav řešení dalších požadavků MČ Praha 15 - ze Zprávy o povodni ze srpna 2013

Obecný požadavek Mimo výše uvedených návrhů na protipovodňové úpravy na toku je jasné, že účinek jakýchkoli úprav v záplavovém území může být negován nejen manipulací na hostivařské vodní nádrži, ale také neřešením problémů v povodí Botiče. Požadujeme jako součást komplexního řešení včasnou predikci a informovanost o možných povodňových stavech (systém včasného varování) mezi správci povodí Botiče, odborem krizového řízení MHMP a Městskou částí Praha 15.

Návrhy vůči hl. m. Praha:

 • realizace a pomoc při financování odstranění starých navážek, zkapacitnění toku Botiče a protipovodňové úpravy v úseku Kozinovo nám. – jez Marcela – etapy D1, D3 a D5 - nerealizováno
 • zvýšení průtočného profilu mostů v ulici Pražská – K Horkám a na Kozinově náměstí – etapy D4 a D2 – nerealizováno
 • rozšířeni retenčního prostoru podél toku Botiče v obydlených oblastech Hostivaře – etapa D6 – nerealizováno
 • vybudování retenčních prostor a zajištění regulace Košíkovského potoka včetně odečtu průtoků – odečet průtoků realizován instalací latí, ostatní nerealizováno
 • obnovení provozuschopnosti retenční nádrže pod sídlištěm Košík - nerealizováno
 • provést koordinovanou aktualizaci povodňových plánů HMP, správních obvodů (MČ Praha 1-22) a malých MČ (Praha 23-57) a správců povodí - nerealizováno
 • upravit Manipulační a provozní řád VD Hostivař v návaznosti na analýzu kritických srážkových podmínek a retenční schopnost VD Hostivař z důvodu ohroženi hráze vodního díla zahrnující mimo jiné i nepřetržitou službu na VD – upraven manipulační a provozní řád a realizována nepřetržitá služba, ostatní nerealizováno
 • zpracovat model vývoje situace při zvláštní povodni - nerealizováno
 • zavést systém preventivního upouštění – realizováno v rámci úpravy manipulačního a provozního řádu Lesy hl m. Prahy

Návrhy vůči Povodí Vltavy s.p.

 • zvýšení retenční schopnosti Botiče nad jezem v Petrovicích (toto opatření považujeme za nezbytné a klíčové k ochraně obydlených částí hl.m.Prahy podél toku Botiče zejména v případech přívalových srážek - citace ze zprávy o povodni MČ Praha 15) – nerealizováno
 • návrhy na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služba, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toku, zlepšení komunikace) – v obecné rovině přislíbeno

S ohledem na výše uvedené a na „pozměněné personální vztahy“ v odborech krizového řízení hlavního města Prahy a MČ Praha 15 je představa nové, obdobné situace, jaká nastala v roce 2013 spíše noční můrou než iluzí, že se lidé z takové živelné katastrofy přece musí poučit.

Redakce iZITRA.info a Michal Frauenterka

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE pondělí 17.1.2022

Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark