INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
system 8 20 33 f 1 s82033 f4 s82033
f 2 s82033 f 5 82033
SYSTÉM 8.20.33 ZDE HOSTIVAŘ - fota z 2. června 2013
******  8 hodin  - by měli obyvatelé Hostivaře na odvrácení škod a na evakuaci   *******  20 m3/vteřinu  - možnost odpouštění nádrže v objemu 20 m3/vteřinu by sice vyžadovalo dílčí úpravy, ale pomohlo by ke zmenšení škod i odvrácení menších povodní. A pražské čtvrti na toku Botiče pod Hostivaří by též nebyly ohroženy.  *******  33 m3/vteřinu  - a ani o kubík víc na přítoku přehrady by Hostivař zřejmě ochránil od jakékoliv povodně.
     
 
SYSTÉM 8.20.33
návrh systému manipulace a úprav při ochraně před povodní na Botiči v Hostivaři:  
Předmluva zde  
 
PRAŽSKÁ ČÁST :

Systém manipulace:

 • preventivní odpouštění Hostivařské přehrady v objemu do 20 m3 / vteřinu
 • preventivní odpouštění Hostivařské přehrady z normální (letní) na minimální (zimní) hladinu - v případě ohrožení znamená zvýšení rezervy v nádrži o 35% (459.000 m3). V letních měsících by odpouštění trvalo nejdéle 120 hodin. V zimě ani minutu. (pozn.red.: dnes je v manipulačním řádu povoleno preventivní odpouštění  "jen" do objemu 105 tis. m3 a zároveň platí bezpečnostní norma pro bezpečné snižování hladiny nádrže jen do 30cm / den jako ochrana sypané hráze před tzv."suchozí"),
 • automatická regulace a preventivní odpouštění retenčních nádrží na Košíkovském potoce z budovaného velína na přehradě,

Do Prahy by tak, Botičem z Hostivaře, po provedení systému níže uvedených úprav, odcházelo bezpečných max. 25 m3 / vteřinu vody. I místní komunikace a mosty (včetně toho v ulici K Horkám) by zůstaly průjezné.

Systém úprav podél toku Botiče:

 • drobné úpravy břehů Botiče v Hostivaři (dle studie v úsecích D2 - Kozinovo náměstí, ul. Domkářská a D6 - ul. U břehu) pro jeho bezpečný průtok v objemu 25 m3/vteřinu (20 m3/vt. z přehrady + 5 m3/vt. rezervy pro Košíkovský potok), 
 • vybudování suchého poldru u jezu Marcela,
 • dílčí protipovodňové úpravy na toku pod Hostivaří (zejména u ul. Za potokem, Záběhlická, K Prádelně, Na Botiči, u seřaďovacího nádraží, ...) pro bezeškodní průtok 25 m3 / vteřinu,
 • automatické měření průtoku významných vpustí dešťové kanalizace do Botiče pod Hostivařskou přehradou (lignigrafy),
 • obnovení a zvětšení retenční nádrže pod sídlištěm Na Košíku,

Systém úprav na Košíkovském potoce:

 • automatické měření průtoku Košíkovského potoka (lignigrafy),
 • vybudování chybějící (třetí) retenční nádrže pod Jižním Městem (u bazénů),
 • vybudování automatické regulace hladiny retenčních nádrží pro jejich včasné odpouštění a napojení systému stavidel na nově budovaný velín na Hostivařské přehradě,

Související úprava:

 • obnovení toku Slatinského potoka a zřízení jeho retenční nádrže v území Za Drahou v Hostivaři.

Efekty systému:

 • jednotný velín pro plynulou regulaci odtoku z Hostivařské přehrady a retenčních nádrží Košíkovského a Slatinského potoka, 
 • na přípravu obyvatel na povodeň, obdobnou té z r. 2013 by, podle tohoto systému, bylo až 8 hodin. A na povodně menšího rozsahu ještě mnohem více času,
 • napříště, a u méně razantní povodně, by se, v průběhu prvních 8 hodin (to podle počasí) rozhodovalo, zda odpouštět více než bezpečných 20 m3 / vteřinu. Pokud by totiž přítok přehrady kulminoval v průběhu těchto prvních osmi hodin povodně, ke zvýšení odtoku, a tím vylití do obydlených oblastí, by pak zřejmě vůbec nemuselo dojít. 

Investice do systému a doba přípravy:

Povodeň v roce 2013 způsobila, jen v Hostivaři, škody ve výši 100 mil. Kč.
S výjimkou nových retenčních nádrží by navrhovaná opatření zřejmě nepřesáhla hodnotu škod jen této jedné povodně. A to za posledních dvacet let byly v Hostivaři ještě další dvě.

Téměř všechny navrhované úpravy by mohly být hotovy rychle, zřejmě již do několika let.

 
ČÁST PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ :

Trvalá opatření:

 • je třeba vyzvat správce povodí Botiče nad Hostivařskou přehradou (Povodí Vltavy s.p.) a Středočeský kraj, ať zajistí, aby v době povodňového ohrožení Botičem do Prahy nepřitékalo více než 33 m3 / vteřinu, t.j. pouze 15x více než normálně. Pak by si totiž Hostivařská přehrada, v systému 8.20.33, zřejmě poradila s každým přívalem.

  Více než padesátinásobný nárůst přítoku z r. 2013 nebyl jen věcí přírody, ale i dlouholeté pohodlnosti obcí z povodí a správce Botiče nad přehradou. Kdyby takový nárůst, jaký nastal před pěti lety na Botiči, přišel po Vltavě do Prahy, kousky Karlova Mostu a Národního divadla bychom, v rámci nechtěného exportu kultury, jezdili hledat od Drážďan až po Hamburk.
a pokud trvalá opatření nad Hostivařskou přehradou nebudou provedeny, pak ať Středočeský kraj Praze zaplatí 
 • realizaci ochrany obydlených oblastí Hostivaře, a dalších pražských čtvrtí na toku, před průtokem Botiče na úrovni ca 80 m3/vteřinu (v Hostivaři dle studie z r. 2014)

I přesto, že odtok z Hostivařské přehrady a bezpečnostní přeliv umožní do koryta pod přehradou vypouštět, pro ochranu před jejím protržením, až 170 kubíků vody za vteřinu, je reálné se obávat průtoku právě jen do poloviny této hodnoty.

 
  SYSTEM 8 20 33 3 X POVODEN PRUBEH MINI X HRAZ mini x f 3 s82033 x STUDIE POV BOT MINI
  SYSTEM 8.20.33    PRŮBĚH POVODNĚ
2013
  HRÁZ A PŘELIV     UKÁZKA PŘELIVU   STUDIE HOSTIVAŘ
80 m3 (r.2014)
MAPA POVODÍ
BOTIČE

Můžeme předpokládat, že možnost velké vodní tragédie bude v Hostivaři brzy zažehnána. Reálná možnost výrazného dopadu bleskové povodně na zdraví a majetek hostivařských občanů ale nemizí. Naopak, je stále větší. 

Vzedmutá voda v roce 2013 přinesla chvíli i vzedmutý zájem. Na Chvíli. Dokud ale ochrana nebude skutečně dokončena, my na ni budeme upozorňovat stále.
Nejenom v krátké době po povodni.

Michal Frauenterka, Jan Beran a redakce iZÍTRA.info
aktualizace textu z 25.6.2018

související články:

Ochrana před možnou tragickou povodní na Botiči v Hostivaři se mění. Na to ostatní se čeká dál - bohužel
STUDIE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBYDLENÝCH OBLASTÍ HOSTIVAŘE z roku 2014
TŘI ROKY OD NIČIVÉ POVODNĚ NA BOTIČI - 2.6.2013

 Odkazy na zdroje:
- zpráva o povodni 2.6. – 12.6.2013, srpen 2013, MČ Praha 15
- zpráva o povodni 1.6 – 2.6. 2013 na vodním toku Botič, srpen 2013, MHMP – odbor městské zeleně a odpadového hospodářství
- vyhodnocení povodňové situace v roce 2013, září 2013 Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.
- vyhodnocení povodní v červnu 2013 – souhrnná zpráva, červen 2014, Ministerstvo životního prostředí ČR

 


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE pondělí 17.1.2022

Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark