INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
f 1 s82033 Je to už více než pět let od chvíle, kdy, ještě minulé Zastupitelstvo městské části Praha 15, schválilo výzvu vlastníkovi Hostivařské přehrady a potoka Botič – hlavnímu městu Praha – k řešení protipovodňové ochrany obyvatel Hostivaře. 
usnesením a výzvou byla tehdy městu doručena též nová studie protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. 
Studie úprav, které by, po jejich úplné realizaci, byly schopné Hostivař ochránit i před průtokem Botiče okolo 80 m3 / vteřinu, naměřeném při bleskové povodni v červnu 2013.
Co se od června 2013 událo a co se chystá, ale hlavně, jak již realizovaných, a dalších možných opatření, využít k lepší ochraně obyvatel Hostivaře podél Košíkovského potoka a Botiče.

O tom zejména je tento článek. 

Co se od června 2013 událo?

 • Lesy hl. m. Prahy, jako správce Hostivařské přehrady a potoka Botiče, rozhodly o zřízení průběžného monitoringu stavu na nádrži. A letos dokončí i budovu nového velína této ochrany,
 • na toku Botiče byly instalovány nové měřiče okamžitého průtoku (lignigrafy), a to jak nad Hostivařskou přehradou, tak i pod ní. 
  (pozn.red.: údaje dostupné i v mobilní aplikaci Průtoky Praha)
 • v loňském roce byla dokončena dílčí protipovodňová etapa - úprava levého břehu Botiče u Kozinova náměstí v Hostivaři (tento projekt MČ získal stavební povolení už v roce 2013).
  Jde zatím o jediný úsek šestidílného projektu ochrany Hostivaře před povodní dle výše zmíněné studie MČ Praha 15.
 • připravuje se také digitální povodňový plán a systém podpory operativního řízení při povodni. 
 • v dubnu loňského roku Lesy hl.m.Prahy zorganizovaly cvičení hlásné povodňové služby i za účasti obcí povodí Botiče.

Monitoring srážek a průtoků, manipulace na nádrži i koordinace při povodni tak budou, zřejmě již brzy, v lepším stavu, než byly v roce 2013.

 • ochranu proti protržení přehrady před velkou povodní bude zřejmě už brzy nově chránit bezpečnostní přeliv její hráze. Stavba má již vydané územní rozhodnutí. Realizace se předpokládá v roce 2019.

Lesy hl. m. Prahy, které za město přehradu i Botič spravují, dělají, co musí. Nesmějí dopustit, aby došlo k tragédii, což by protržení přehrady bezesporu bylo.
Nezapomeňme, že v červnu 2013 k přelití hráze, a tím i k její možné destrukci, chybělo jen 60 cm.

Základní hydrologické poměry na hostivařské nádrži, ale i na Botiči před ní a pod ní, se ale nezlepšují. Spíše naopak.

 • Hostivařská přehrada má relativně malou retenční kapacitu (max. 1,05 mil. m3)
 • nad Hostivařskou přehradou v povodí Botiče nevznikl od povodně žádný nový retenční prostor, který by poměry zlepšil
 • nad Hostivařskou přehradou, v povodí Botiče, naopak zpevněné, odkanalizované plochy, dále rostou

Dešťové vody se nejen nevsakují, ale, až na výjimky, ze zpevněných ploch bez zadržování rovnou proudí do Botiče a jeho přítoků. Ve velkém hlavně z kanalizačních systémů obcí, ale také ze silnic státu a Středočeského kraje. Dešťová voda ze stále větší plochy odtéká bez užitku pryč.
Studny díky tomu nemají dost spodní vody už ani na zalévání zahrad. Celá Praha i velká část Středočeského kraje získává, až na výjimku malého zdroje v Káraném, vodu ze Želivecké nádrže vzdáleného kraje Vysočina. Tam, kde na želiveckou vodu nejsou připojeni, mají často už vody trvalý nedostatek.
Přitom násobky naší vodní potřeby protečou kanalizačním systémem. A při své cestě občas provedou i pořádnou škodu. Také v Hostivaři.

 • i v dalších, na povodí Botiče spádových městských částech, je situace obdobná. I zde je hlavním zdrojem přívalových srážkových vod kanalizační systém města.

Snad nejlépe je velké a plošné kanalizování dešťové vody vidět na nevyzpytatelném Košíkovském potoce, přítoku Botiče. I tento potok je přívalových deštích přetěžován. Na něm ležící, stále ještě neregulovatelné a neúplné retenční nádrže u ulice K Horkám, jsou napojeny na dešťovou kanalizaci části Jižního Města. Přívalové deště z Jižáku tak již byly důvodem jedné botičské povodně. Doplnění dosud nerealizované další retenční nádrže (u plaveckého bazénu na Chodově) i regulace všech těchto nádrží, včetně možnosti jejich preventivního odpouštění, je dluhem, který by jistě výrazně omezil nevyzpytatelnost tohoto jinak malebného potůčku. 

Suma sumárum, obydlené území v Hostivaři nese důsledky různých historických nedbalostí, často způsobených i velmi daleko od jeho hranic. 
I proto si, podle nás, Hostivař i další čtvrti po botičském toku, zaslouží lepší ochranu.

Možnost velké vodní tragédie bude hlavně v Hostivaři, ale i v dalších pražských čtvrtích, zřejmě již brzy, zažehnána.
Nebezpečí výrazného dopadu bleskové povodně na majetek hostivařských občanů ale nemizí. Bohužel, je stále větší.


Nový generel Botiče a návrh systému 8.20.33

Hlavní město Praha prý aktuálně pro Botič připravuje tzv. "generel vodního toku".

system 8 20 33
I proto, mimo podpory již výše zmíněné hostivařské studie (její popis najdete zde), nyní přicházíme s návrhem, který by mohl být rychlým i finančně méně náročným řešením pro bezeškodní průběh menších povodní, než té z roku 2013.

Mimo možnosti splnění domácího úkolu v Praze tím ale také znovu otevíráme nezbytnost skutečného řešení přívalových srážek nad Hostivařskou přehradou na prudce se rozvíjejícím území povodí Botiče ve Středočeském kraji.

Návrh jsme nazvali SYSTÉM 8.20.33 a jeho podrobnosti najedete ZDE

Michal Frauenterka, Jan Beran a redakce iZÍTRA.info
aktualizace textu z 26.6.2018

usn 139 mini vyzva mini
 usnesení ZMČ Praha 15 
z března 2014
výzva
z března 2014 

související články:

SYSTÉM 8.20.33 - návrh systému manipulace a úprav při ochraně před povodní na Botiči v Hostivaři

STUDIE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBYDLENÝCH OBLASTÍ HOSTIVAŘE z roku 2014
TŘI ROKY OD NIČIVÉ POVODNĚ NA BOTIČI - 2.6.2013 

A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE pondělí 17.1.2022

Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark