INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
f 1 s82033 Je to už více než pět let od chvíle, kdy, ještě minulé Zastupitelstvo městské části Praha 15, schválilo výzvu vlastníkovi Hostivařské přehrady a potoka Botič – hlavnímu městu Praha – k řešení protipovodňové ochrany obyvatel Hostivaře. 
usnesením a výzvou byla tehdy městu doručena též nová studie protipovodňových opatření v obydlených oblastech Hostivaře. 
Studie úprav, které by, po jejich úplné realizaci, byly schopné Hostivař ochránit i před průtokem Botiče okolo 80 m3 / vteřinu, naměřeném při bleskové povodni v červnu 2013.
Co se od června 2013 událo a co se chystá, ale hlavně, jak již realizovaných, a dalších možných opatření, využít k lepší ochraně obyvatel Hostivaře podél Košíkovského potoka a Botiče.

O tom zejména je tento článek. 

Co se od června 2013 událo?

 • Lesy hl. m. Prahy, jako správce Hostivařské přehrady a potoka Botiče, rozhodly o zřízení průběžného monitoringu stavu na nádrži. A letos dokončí i budovu nového velína této ochrany,
 • na toku Botiče byly instalovány nové měřiče okamžitého průtoku (lignigrafy), a to jak nad Hostivařskou přehradou, tak i pod ní. 
  (pozn.red.: údaje dostupné i v mobilní aplikaci Průtoky Praha)
 • v loňském roce byla dokončena dílčí protipovodňová etapa - úprava levého břehu Botiče u Kozinova náměstí v Hostivaři (tento projekt MČ získal stavební povolení už v roce 2013).
  Jde zatím o jediný úsek šestidílného projektu ochrany Hostivaře před povodní dle výše zmíněné studie MČ Praha 15.
 • připravuje se také digitální povodňový plán a systém podpory operativního řízení při povodni. 
 • v dubnu loňského roku Lesy hl.m.Prahy zorganizovaly cvičení hlásné povodňové služby i za účasti obcí povodí Botiče.

Monitoring srážek a průtoků, manipulace na nádrži i koordinace při povodni tak budou, zřejmě již brzy, v lepším stavu, než byly v roce 2013.

 • ochranu proti protržení přehrady před velkou povodní bude zřejmě už brzy nově chránit bezpečnostní přeliv její hráze. Stavba má již vydané územní rozhodnutí. Realizace se předpokládá v roce 2019.

Lesy hl. m. Prahy, které za město přehradu i Botič spravují, dělají, co musí. Nesmějí dopustit, aby došlo k tragédii, což by protržení přehrady bezesporu bylo.
Nezapomeňme, že v červnu 2013 k přelití hráze, a tím i k její možné destrukci, chybělo jen 60 cm.

Základní hydrologické poměry na hostivařské nádrži, ale i na Botiči před ní a pod ní, se ale nezlepšují. Spíše naopak.

 • Hostivařská přehrada má relativně malou retenční kapacitu (max. 1,05 mil. m3)
 • nad Hostivařskou přehradou v povodí Botiče nevznikl od povodně žádný nový retenční prostor, který by poměry zlepšil
 • nad Hostivařskou přehradou, v povodí Botiče, naopak zpevněné, odkanalizované plochy, dále rostou

Dešťové vody se nejen nevsakují, ale, až na výjimky, ze zpevněných ploch bez zadržování rovnou proudí do Botiče a jeho přítoků. Ve velkém hlavně z kanalizačních systémů obcí, ale také ze silnic státu a Středočeského kraje. Dešťová voda ze stále větší plochy odtéká bez užitku pryč.
Studny díky tomu nemají dost spodní vody už ani na zalévání zahrad. Celá Praha i velká část Středočeského kraje získává, až na výjimku malého zdroje v Káraném, vodu ze Želivecké nádrže vzdáleného kraje Vysočina. Tam, kde na želiveckou vodu nejsou připojeni, mají často už vody trvalý nedostatek.
Přitom násobky naší vodní potřeby protečou kanalizačním systémem. A při své cestě občas provedou i pořádnou škodu. Také v Hostivaři.

 • i v dalších, na povodí Botiče spádových městských částech, je situace obdobná. I zde je hlavním zdrojem přívalových srážkových vod kanalizační systém města.

Snad nejlépe je velké a plošné kanalizování dešťové vody vidět na nevyzpytatelném Košíkovském potoce, přítoku Botiče. I tento potok je přívalových deštích přetěžován. Na něm ležící, stále ještě neregulovatelné a neúplné retenční nádrže u ulice K Horkám, jsou napojeny na dešťovou kanalizaci části Jižního Města. Přívalové deště z Jižáku tak již byly důvodem jedné botičské povodně. Doplnění dosud nerealizované další retenční nádrže (u plaveckého bazénu na Chodově) i regulace všech těchto nádrží, včetně možnosti jejich preventivního odpouštění, je dluhem, který by jistě výrazně omezil nevyzpytatelnost tohoto jinak malebného potůčku. 

Suma sumárum, obydlené území v Hostivaři nese důsledky různých historických nedbalostí, často způsobených i velmi daleko od jeho hranic. 
I proto si, podle nás, Hostivař i další čtvrti po botičském toku, zaslouží lepší ochranu.

Možnost velké vodní tragédie bude hlavně v Hostivaři, ale i v dalších pražských čtvrtích, zřejmě již brzy, zažehnána.
Nebezpečí výrazného dopadu bleskové povodně na majetek hostivařských občanů ale nemizí. Bohužel, je stále větší.


Nový generel Botiče a návrh systému 8.20.33

Hlavní město Praha prý aktuálně pro Botič připravuje tzv. "generel vodního toku".

system 8 20 33
I proto, mimo podpory již výše zmíněné hostivařské studie (její popis najdete zde), nyní přicházíme s návrhem, který by mohl být rychlým i finančně méně náročným řešením pro bezeškodní průběh menších povodní, než té z roku 2013.

Mimo možnosti splnění domácího úkolu v Praze tím ale také znovu otevíráme nezbytnost skutečného řešení přívalových srážek nad Hostivařskou přehradou na prudce se rozvíjejícím území povodí Botiče ve Středočeském kraji.

Návrh jsme nazvali SYSTÉM 8.20.33 a jeho podrobnosti najedete ZDE

Michal Frauenterka, Jan Beran a redakce iZÍTRA.info
aktualizace textu z 26.6.2018

usn 139 mini vyzva mini
 usnesení ZMČ Praha 15 
z března 2014
výzva
z března 2014 

související články:

SYSTÉM 8.20.33 - návrh systému manipulace a úprav při ochraně před povodní na Botiči v Hostivaři

STUDIE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBYDLENÝCH OBLASTÍ HOSTIVAŘE z roku 2014
TŘI ROKY OD NIČIVÉ POVODNĚ NA BOTIČI - 2.6.2013 

A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba