INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

HOSTÉ PŘISPÍVAJÍCÍ SVÝMI ČLÁNKY

 
ods  TOP 091 
svob SSCR log
parky mini1
Veřejná zeleň a hostivařský lesopark
Hostivařský lesopark je součástí širšího přírodního parku Hostivař – Záběhlice od roku 1990. Jeho ochrana je zajišťována dle zákona č.114/1992 Sb. Má rozlohu 423 ha a leží v katastrálních územích Hostivař, Záběhlice a Petrovice.
Z pohledu vlastnictví jsou pozemky v jeho hostivařské části přibližně z poloviny na soukromých pozemcích desítek vlastníků, zbylou polovinu vlastní stát a hlavní město Praha.

Podle platného územního plánu hlavního města Prahy (vznikl v roce 1999) se v hostivařském lesoparku nacházejí funkční plochy zastavitelné stavbami na pozemcích soukromých osob či subjektů výhradně tam, kde se ještě před vyhlášením přírodního parku obytná či rekreační výstavba vyskytovala.

Jiný přístup je však uplatňován vůči státním či městským organizacím, kde jim v přírodním parku územní plán na nezastavěných pozemcích výstavbu umožnil, např. Ministerstvo kultury ČR – pozemek 2240/1 – území čistě obytné nebo pozemky v okolí hostivařské pláže (Ministerstvo financí ČR/ÚZSVM) – území sportu a oddechu – golfová hřiště, klubové objekty, obchodní zařízení, parkoviště.

Nestejný přístup k možné zástavbě v přírodním parku je tak uplatňován vůči soukromým osobám, kde změny ve prospěch zástavby povolovány nejsou, na straně druhé povolování zástavby pro pozemky hlavního města Prahy a státních organizací již regulativy přírodního parku tak zásadově neplatí.

Veřejná zeleň je v přírodním parku klasifikována jako území, ve kterém se má každý občan právo pohybovat bez omezení – je přístupná všem. Pouze vlastníkům ale jejich vlastnictví přikazuje zákonem, aby se o svůj majetek starali s péčí řádného hospodáře. Na lesních pozemcích je institucemi hlavního města Prahy po vlastnících soukromých pozemků vyžadována péče o tyto porosty, tedy výdaje do území, které díky jejich přístupnosti všem bez omezení vlastníci nemohou nijak hospodářsky využít.

map vlast les

Je tedy jen logické, že se vlastníci nejen ohrazují vůči nestejnému přístupu při územním plánování v přírodního parku, ale že se po letech výdajů rozhodnou pozemky nabídnout k prodeji.
Dosud nikdo z vedení hlavního města ani nezahájil jednání o vlastnickém řešení parků a oddechových území.

Někteří z vlastníků se rozhodli věc řešit u soudů a žádají, aby byla hlavním městem Praha věc skutečně řešena. Vlastníci žádají za pozemky nájem, směnu či výkup. Na žádné návrhy, až na úplné výjimky, hlavní město Praha nereaguje, stát se naopak se snaží u soudů prosadit status-quo, tj. zachování povinnosti vlastníků se o pozemky starat a zároveň je ponechat k užívání všem.
Hlavní město Praha by muselo přehodnotit své priority a ze svého rozpočtu vyhradit pro výkupy skutečně výrazné prostředky (letos v rozpočtu na výkupy vyčlenilo HMP 0,00003% ze svých daňových příjmů), nebo vyčlenit lokality, které za tento veřejně prospěšný majetek smění, např. pole. 

mapa vlastnictví pozemků v hostivařské části přírodního parku Hostivař – Záběhlice

Krátkodobý zájem měst a obcí nevydávat za výkupy zeleně v parcích finanční prostředky je tak soudy pod tlakem státu často upřednostňován před právem vlastníků s majetkem alespoň nějak nakládat.

Co víc, trendem je pozemky dříve ukradené jejich vlastníkům vůbec nevydávat. V poslední době je tak i Ústavní soud schopen vyhovět „státnímu“ zájmu a naprosto bezprecedentně měnit platný restituční zákon, i když takovou pravomoc vůbec nemá.

O to horší, že proti verdiktu Ústavního soudu není v Čechách odvolání. Tím se ale dostávám k problematice restitucí a té budu věnovat některý z dalších komentářů.

Co je podle mého názoru v Praze třeba? Označit území, které má dlouhodobě jako park a další veřejná zeleň sloužit a vypořádat jejich vlastnictví nebo užívání dohodou s jejich majiteli. Ať nájmem, či výkupem nebo směnou. Pokud k tomu po letech bude tuzemskými či mezinárodními soudy donucena, pak nemůže Praha ani předpokládat, že bude s vlastníky pozemků možné o pozdější dohodě jednat.

Michal Frauenterka

mapa - zdroj : HMP


A V TÉTO RUBRICE NAJDETE TÉŽ NÍŽE TRVALE SLEDOVANÁ TÉMATA
ban tst hosivarsky lesopark ban tst zrusene projekty ban tst hostivarska spojka

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE sobota 8.8.2020

Svátek má Soběslav, zítra Roman

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark