INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

ban zprav tel1
KAPR19

ČTVRTEK 19.PROSINCE - PONDĚLÍ 23.PROSINCE 2019

PŘIJĎTE SI PRO KAPRA DO VIVO!

Nakupte v obchodním centru VIVO! Hostivař v termínu 19. - 23. 12. a dostanete od nás vánočního kapra zdarma.
Stačí, když hodnota nakoupeného zboží bude alespoň 1 500 Kč, sčítat lze maximálně 2 účtenky s datem akce.

podmínky akce ZDE

zdroj: web VIVO
ban zprav tel2
dopr sit mapa

SÍŤ DOPRAVNÍCH STAVEB
&
ZMÍRNĚNÍ TRANZITU


Tato část se věnuje prvním dvěma částem z postoje,
který letos v březnu přijalo k dopravě místní zastupitelstvo:
 
I. DOPLNĚNÍ SÍTĚ DOPRAVNÍCH STAVEB V ÚZEMÍ
II. ZMÍRNĚNÍ MEZIKRAJOVÉ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBYTNÝCH ÚZEMÍCH

V obecné rovině Městská část Praha 15 svými usneseními konzistentně podporuje dokončení plánovaných silničních staveb zmírňujících dopady mezikrajové a mezinárodní dopravy na její obydlená území.

VSTUPTE ZDE
 
VER PROSTOR MINI

VEŘEJNÝ PROSTOR
ROZVOJ


NÁVRHY A ZPŮSOBY POSTUPNÉHO ZLEPŠOVÁNÍ PODOBY VEŘEJNÉHO PROSTORU
A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Městská část dnes pečuje o 520 tis. m² ploch zeleně ve veřejném prostoru. Obecným cílem je tyto plochy postupně dále vylepšovat tak, aby byly co nevstřícnější a přátelské k občanům.


VSTUPTE ZDE
 
parking domaci mapa

PARKOVÁNÍ PRO DOMÁCÍ


Tato část se věnuje další části z postoje,
který letos v březnu přijalo k dopravě místní zastupitelstvo:
 
III. PODNĚTY KE ZPŮSOBU ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ PRO DOMÁCÍ

Rozšiřování centrálních parkovacích zón má vliv na zahuštěnost parkovišť v rezidenčních zónách Prahy 15 i celého jihovýchodu Prahy. Zejména cenové relace centrálních parkovacích zón však nejsou vhodným způsobem řešení pro jejich zavedení v pražském prstenci. Podmínky přístupu k rezidenčnímu parkování také nedostatečně zvýhodňují občany s trvalým bydlištěm v Praze.
Způsob zavedení parkování v pražském prstenci by měl být také proveden způsobem, který by nezpůsobil odliv podnikatelských subjektů mimo Prahu, neboť následné snížení daňového výnosu Prahy jako celku by negativně ovlivnilo i příjmy městských částí v pražském prstenci.

VSTUPTE ZDE
 
parky mini1

HOSTIVAŘSKÝ
LESOPARK


Významné oddechové a rekreační metropolitní území Prahy založené společně s Hostivařskou přehradou v 60. letech m.s. na původních polích a lukách.

Pro Prahu 15 i zvláštní význam historický. Na jeho části leží plochy bývalého hradiště z doby halštatské, ze 4. – 5. století př. n. l.

Keltská kultura se tak, stejně jako na některých dalších místech naší země, prolnula s kulturou slovanskou a následným vlivem křesťanství.

PROJEKTY MĚSTSKÉ ČÁSTI
PODNĚTY PRO SPRÁVCE LESOPARKU

VSTUPTE ZDE
 
lok parky mini

KONCEPT
LOKÁLNÍCH PARKŮ
V PRAZE 15


Přijetím usnesení Z-29 ze dne 30. 1. 2019
Zastupitelstvo městské části Praha 15 
schválilo koncepci lokálních parků.

Cílem této koncepce, s přihlédnutím ke skutečným finančním možnostem městské části a místním podmínkám, je stanovit seznam lokálních parků. 

V rámci jejich rozvoje byl stanoven i jejich optimální územní 
rozsah.

Souběžně byl též řešen způsob jejich majetkoprávního uspořádání včetně návrhů a požadavků na hl. 
město Praha.
MAPA LOKÁLNÍCH PARKŮ

VSTUPTE ZDE
 
cyklo mapa

CYKLOSTEZKY


Tato část se věnuje další části z postoje,
který letos v březnu přijalo k dopravě místní zastupitelstvo:
 
IV. PRIORITY SYSTÉMU BEZMOTOROVÉ DOPRAVY V ÚZEMÍ

Předmětem návrhu je nalezení shody nad již dříve odsouhlaseným a doplněným generelem bezmotorové dopravy na území Prahy 15 tak, aby jej bylo možné dlouhodobě prosazovat. A také stanovit střednědobé priority příprav k řešení jeho prvků jak z pohledu dosažení celistvosti jednotlivých úseků, ale také s přihlédnutím k finanční realitě rozpočtu MČ Praha 15.

VSTUPTE ZDE
 
VODA MINI

HOSPODAŘENÍ S VODOU
&
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ


Jedním ze základních prvků tohoto konceptu je odstranění důsledků dlouhodobých nedůsledností při způsobu nakládání se srážkovými vodami, který byl zejména způsoben při překotné komunistické výstavbě v 70. a 80. letech minulého století.

Obecně při nich došlo k masivní změně způsobu nakládání s povrchovými vodami, díky které, na výrazné části území Prahy 15, došlo k odkanalizování ploch a jejich svedení do potoka Botiče. Při souvisejících dopravních stavbách z tohoto období došlo také k narušení původních srážkových přítoků Slatinského potoka a část toku Měcholupského potoka byla odvedena do kanalizačního systému. Paralelně s tehdejší výstavbou v Hostivaři a Horních Měcholupech byla odvedena část srážkových vod ze zpevněných ploch budovaného Jižního Města do Košíkovského potoka.

Důsledky výstaveb měly následně vliv na několik přívalových povodní v území a ochrana obyvatel před tímto efektem nakládání s povrchovými vodami je více popsána níže. Tato část, v rámci konceptu lepšího hospodaření se srážkovými (povrchovými) vodami, se zejména zabývá otázkami vyššího zadržování vody v krajině. Vychází též z připomínek, které městská část již v minulém roce podala do návrhu nového územního (Metropolitního) plánu.


Koncept je dlouhodobým záměrem.

VSTUPTE ZDE
 
dopr sit mapa

OPRAVY KOMUNIKACÍ
&
PREVENCE BEZPEČNOSTI


Tato část se věnuje dalším částem z postoje,
který letos v březnu přijalo k dopravě místní zastupitelstvo:

V. PRIORITY REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
MČ Praha 15 tímto formuluje stanovisko ve věci priorit rekonstrukcí komunikací včetně návrhů na organizační participaci při jejich přípravě.

VI. POŽADAVKY VE VĚCI DOPLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH
A TECHNICKÝCH PRVKŮ MÍSTNÍ KOMUNIKAČNÍ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Tato část přináší souhrn prvků komunikační a dopravní infrastruktury tak, jak ji Rada MČ Praha 15 navrhuje hlavnímu městu Praha k doplnění, výměně, instalaci, apod.  Jedná se zejména o požadavky na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jeho účastníků a zlepšení vzhledu veřejného prostoru a cestování v PID:


VSTUPTE ZDE
 

VOLEBNÍ
ÚČAST

28,72 %

POČET ČESKÝCH
POSLANCŮ

21

POČET POSLANCŮ
CELKEM

751

ZASTOUPENÍ
STÁTŮ

ZAST STATU EU

ANO2011 - 6 poslanců, ODS - 4 poslanci, ČPS - 3 poslanci,
TOP09+STAN - 3 poslanci, KDU-ČSL - 2 poslanci, SPD - 2 poslanci,
KSČM - 1 poslanec
podrobnosti zde
 

Podkategorie

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE pondělí 6.4.2020

Svátek má Vendula, zítra Heřman a Hermína

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark