INFORMAČNÍ WEB A OBČASNÍK pro Prahu 15 a okolí 
Hostivař | Horní a Dolní Měcholupy | Dubeč | Štěrboholy | Petrovice
ban pmenu
ban np
ban auto x
beran
kvetinym
papavera
buldoci neratovice
holeone
nakacabe

TOPlist

ban zprav tel1
KAPR19

ČTVRTEK 19.PROSINCE - PONDĚLÍ 23.PROSINCE 2019

PŘIJĎTE SI PRO KAPRA DO VIVO!

Nakupte v obchodním centru VIVO! Hostivař v termínu 19. - 23. 12. a dostanete od nás vánočního kapra zdarma.
Stačí, když hodnota nakoupeného zboží bude alespoň 1 500 Kč, sčítat lze maximálně 2 účtenky s datem akce.

podmínky akce ZDE

zdroj: web VIVO
ban zprav tel2
dopr sit mapa

SÍŤ DOPRAVNÍCH STAVEB
&
ZMÍRNĚNÍ TRANZITU


Tato část se věnuje prvním dvěma částem z postoje,
který letos v březnu přijalo k dopravě místní zastupitelstvo:
 
I. DOPLNĚNÍ SÍTĚ DOPRAVNÍCH STAVEB V ÚZEMÍ
II. ZMÍRNĚNÍ MEZIKRAJOVÉ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBYTNÝCH ÚZEMÍCH

V obecné rovině Městská část Praha 15 svými usneseními konzistentně podporuje dokončení plánovaných silničních staveb zmírňujících dopady mezikrajové a mezinárodní dopravy na její obydlená území.

VSTUPTE ZDE
 
VER PROSTOR MINI

VEŘEJNÝ PROSTOR
ROZVOJ


NÁVRHY A ZPŮSOBY POSTUPNÉHO ZLEPŠOVÁNÍ PODOBY VEŘEJNÉHO PROSTORU
A PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Městská část dnes pečuje o 520 tis. m² ploch zeleně ve veřejném prostoru. Obecným cílem je tyto plochy postupně dále vylepšovat tak, aby byly co nevstřícnější a přátelské k občanům.


VSTUPTE ZDE
 
parking domaci mapa

PARKOVÁNÍ PRO DOMÁCÍ


Tato část se věnuje další části z postoje,
který letos v březnu přijalo k dopravě místní zastupitelstvo:
 
III. PODNĚTY KE ZPŮSOBU ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ PRO DOMÁCÍ

Rozšiřování centrálních parkovacích zón má vliv na zahuštěnost parkovišť v rezidenčních zónách Prahy 15 i celého jihovýchodu Prahy. Zejména cenové relace centrálních parkovacích zón však nejsou vhodným způsobem řešení pro jejich zavedení v pražském prstenci. Podmínky přístupu k rezidenčnímu parkování také nedostatečně zvýhodňují občany s trvalým bydlištěm v Praze.
Způsob zavedení parkování v pražském prstenci by měl být také proveden způsobem, který by nezpůsobil odliv podnikatelských subjektů mimo Prahu, neboť následné snížení daňového výnosu Prahy jako celku by negativně ovlivnilo i příjmy městských částí v pražském prstenci.

VSTUPTE ZDE
 
parky mini1

HOSTIVAŘSKÝ
LESOPARK


Významné oddechové a rekreační metropolitní území Prahy založené společně s Hostivařskou přehradou v 60. letech m.s. na původních polích a lukách.

Pro Prahu 15 i zvláštní význam historický. Na jeho části leží plochy bývalého hradiště z doby halštatské, ze 4. – 5. století př. n. l.

Keltská kultura se tak, stejně jako na některých dalších místech naší země, prolnula s kulturou slovanskou a následným vlivem křesťanství.

PROJEKTY MĚSTSKÉ ČÁSTI
PODNĚTY PRO SPRÁVCE LESOPARKU

VSTUPTE ZDE
 
lok parky mini

KONCEPT
LOKÁLNÍCH PARKŮ
V PRAZE 15


Přijetím usnesení Z-29 ze dne 30. 1. 2019
Zastupitelstvo městské části Praha 15 
schválilo koncepci lokálních parků.

Cílem této koncepce, s přihlédnutím ke skutečným finančním možnostem městské části a místním podmínkám, je stanovit seznam lokálních parků. 

V rámci jejich rozvoje byl stanoven i jejich optimální územní 
rozsah.

Souběžně byl též řešen způsob jejich majetkoprávního uspořádání včetně návrhů a požadavků na hl. 
město Praha.
MAPA LOKÁLNÍCH PARKŮ

VSTUPTE ZDE
 
cyklo mapa

CYKLOSTEZKY


Tato část se věnuje další části z postoje,
který letos v březnu přijalo k dopravě místní zastupitelstvo:
 
IV. PRIORITY SYSTÉMU BEZMOTOROVÉ DOPRAVY V ÚZEMÍ

Předmětem návrhu je nalezení shody nad již dříve odsouhlaseným a doplněným generelem bezmotorové dopravy na území Prahy 15 tak, aby jej bylo možné dlouhodobě prosazovat. A také stanovit střednědobé priority příprav k řešení jeho prvků jak z pohledu dosažení celistvosti jednotlivých úseků, ale také s přihlédnutím k finanční realitě rozpočtu MČ Praha 15.

VSTUPTE ZDE
 
VODA MINI

HOSPODAŘENÍ S VODOU
&
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ


Jedním ze základních prvků tohoto konceptu je odstranění důsledků dlouhodobých nedůsledností při způsobu nakládání se srážkovými vodami, který byl zejména způsoben při překotné komunistické výstavbě v 70. a 80. letech minulého století.

Obecně při nich došlo k masivní změně způsobu nakládání s povrchovými vodami, díky které, na výrazné části území Prahy 15, došlo k odkanalizování ploch a jejich svedení do potoka Botiče. Při souvisejících dopravních stavbách z tohoto období došlo také k narušení původních srážkových přítoků Slatinského potoka a část toku Měcholupského potoka byla odvedena do kanalizačního systému. Paralelně s tehdejší výstavbou v Hostivaři a Horních Měcholupech byla odvedena část srážkových vod ze zpevněných ploch budovaného Jižního Města do Košíkovského potoka.

Důsledky výstaveb měly následně vliv na několik přívalových povodní v území a ochrana obyvatel před tímto efektem nakládání s povrchovými vodami je více popsána níže. Tato část, v rámci konceptu lepšího hospodaření se srážkovými (povrchovými) vodami, se zejména zabývá otázkami vyššího zadržování vody v krajině. Vychází též z připomínek, které městská část již v minulém roce podala do návrhu nového územního (Metropolitního) plánu.


Koncept je dlouhodobým záměrem.

VSTUPTE ZDE
 
dopr sit mapa

OPRAVY KOMUNIKACÍ
&
PREVENCE BEZPEČNOSTI


Tato část se věnuje dalším částem z postoje,
který letos v březnu přijalo k dopravě místní zastupitelstvo:

V. PRIORITY REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
MČ Praha 15 tímto formuluje stanovisko ve věci priorit rekonstrukcí komunikací včetně návrhů na organizační participaci při jejich přípravě.

VI. POŽADAVKY VE VĚCI DOPLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH
A TECHNICKÝCH PRVKŮ MÍSTNÍ KOMUNIKAČNÍ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Tato část přináší souhrn prvků komunikační a dopravní infrastruktury tak, jak ji Rada MČ Praha 15 navrhuje hlavnímu městu Praha k doplnění, výměně, instalaci, apod.  Jedná se zejména o požadavky na zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jeho účastníků a zlepšení vzhledu veřejného prostoru a cestování v PID:


VSTUPTE ZDE
 

VOLEBNÍ
ÚČAST

28,72 %

POČET ČESKÝCH
POSLANCŮ

21

POČET POSLANCŮ
CELKEM

751

ZASTOUPENÍ
STÁTŮ

ZAST STATU EU

ANO2011 - 6 poslanců, ODS - 4 poslanci, ČPS - 3 poslanci,
TOP09+STAN - 3 poslanci, KDU-ČSL - 2 poslanci, SPD - 2 poslanci,
KSČM - 1 poslanec
podrobnosti zde
 

Podkategorie

reklama kacaba

ban pizza bezlepkova
worldslogo
ban kalendar

DNES JE pondělí 17.1.2022

Svátek má Drahoslav, zítra Vladislav

Nejbližší místní události

Žádné události
ban cenik inzerce
ban nazory z Cech odjinud
ban tst hosivarsky lesopark